Kurs spawalniczy

Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą TIG 141

Realizowane w oparciu o normę EN ISO 9606-1 oraz Wytyczne Instytut Spawalnictwa w Gliwicach W19/IS-17

Cele szkolenia:

Kurs ten jest skierowany dla osób pragnących nabyć nowe umiejętności z zakresie spawania TIG 141. To uniwersalna metoda, dzięki której można spawać prawie wszystkie metale i stopy, we wszystkich pozycjach o wysokiej jakości i czystości spoiny. Daje możliwość spawania cienkich blach – od około 0,5mm.

Profil kandydata:

Kurs adresowany jest do osób, którym stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu, mają ukończony 18 rok życia i posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe.

Program szkolenia:

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności praktyczne i teoretyczne z zakresu spawania spoinami pachwinowymi blach i rur, spawania spoinami czołowymi blach, spawania spoinami czołowymi rur – proces spawania TIG 141

Czas trwania szkolenia: 

  • I stopień: 103 h, w tym 80 h praktyki
  • II stopień: 102 h, w tym 90 h praktyki
  • III stopień: 111 h, w tym 104 h praktyki