Granty


HARMONOGRAM | DOKUMENTY DO POBRANIA | LISTY RANKINGOWE | SPOTKANIA INFORMACYJNE | ARCHIWUM – I RUNDA | REALIZACJA | FAQ

Granty

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

POWR.04.03.00-00-0093/17  Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 11 502 138,39 PLN.


Dodatkowy nabór

Ogłoszenie dodatkowej, V Rundy rekrutacji przez Operatora. Możliwość składania wniosków pomiędzy 12.04 – 19.04.2021 r. (do godziny 23.59).


O PROJEKCIE

Międzynarodowa współpraca się opłaca” to wyjątkowa szansa dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans.

Projekt dotyczy wykorzystania współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z EFS w ramach POWER lub RPO jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów, a zarazem przyczynia się do realizacji celów PO WER – celu szczegółowego działania 4.3: Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

W efekcie udzielonego wsparcia – co najmniej 100 podmiotów otrzyma granty i wdroży nowe rozwiązanie (metodę/narzędzie/podejście) w praktykę funkcjonowania danej instytucji.

Projekt Międzynarodowa współpraca się opłaca jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym w ramach UE, które tworzą podmioty: Grupa Profesja, EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, Fundacja Partycypacji Społecznej, Grone NRW, będąc Operatorem grantów.

Został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17. CPE pełni rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Projekt obejmuje zasięgiem cały kraj. O granty mogą się ubiegać podmioty ze wszystkich województw, które są beneficjentami (tzn. mają podpisaną umową o dofinansowanie) projektów standardowych.

Okres realizacji: od 2018-07-01 do 2021-09-30

Dofinansowanie z UE: 11 502 138,39 PLN

Środki finansowe na granty pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NA CO PRZEZNACZONE SĄ GRANTY?

Granty przyznawane w ramach projektu Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca przeznaczone są na rozszerzenie realizowanych w Polsce projektów o komponent współpracy ponadnarodowej.

Beneficjent projektu standardowego może otrzymać grant na wypracowanie lub transfer lub równoległe tworzenie oraz wdrożenie nowego rozwiązania w ramach współpracy ponadnarodowej, z co najmniej jednym podmiotem partnera ponadnarodowego z kraju UE.

W ramach projektów grantowych zachodzi wymiana informacji i doświadczeń między partnerami.

10 000 000

ŁĄCZNA PULA ŚRODKÓW GRANTOWYCH  (PLN)

100 000 (60 000 w V rundzie)

MAKSYMALNA WARTOŚĆ JEDNEGO GRANTU (PLN)

100

MINIMALNA LICZBA GRANTOBIORCÓW

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O GRANTY?

Szczegółowy regulamin określa Procedura Grantowa.

Granty

JAK ZGŁOSIĆ POMYSŁ NA PROJEKT GRANTOWY?

To bardzo proste. Wypełnij krótki Formularz Zgłoszeniowy, przeskanuj i wyślij drogą mailową na adres pytaniapower@grupaprofesja.com

Dodatkowo na tym etapie załącz informacje o wyborze partnera do projektu grantowego:

– wypełnij Profil podmiotu poszukującego partnera ponadnarodowego

lub

 – wypełnij Profil własnego partnera ponadnarodowego

Po otrzymaniu zgłoszenia:

– prześlemy Państwu edytowalne wersje dokumentów aplikacyjnych (wniosek, harmonogram..)

– udzielimy wsparcia zgodnie ze wskazanymi w Formularzu formami (np. prześlemy dane logowania do bazy partnerów ponadnarodowych, wyślemy wzór listu intencyjnego)

– ustalimy terminy korzystania z bezpłatnych konsultacji.

Jednocześnie informujemy, że przesłanie Formularza oraz uczestnictwo w konsultacjach, nie zobowiązują do składania wniosku o przyznanie grantu. Podczas konsultacji będzie można m.in. poszerzyć wiedzę o nawiązywaniu współpracy ponadnarodowej.

Granty

JAKI FORMAT MAJĄ DOKUMENTY APLIKACYJNE?

Postawiliśmy na proste i przystępne rozwiązania. Wzór wniosku to klika stron pliku Word, a harmonogram rzeczowo-finansowy to przemyślane i czytelne arkusze Excel.

Szczegółowa instrukcja składania wniosków przesyłana jest w odpowiedzi na Formularz Zgłoszeniowy.

Wnioski o przyznanie grantu wraz z załącznikami będą przyjmowane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

KIEDY PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI?

I runda rekrutacji: 01.11 – 30.11.2018 r. (do godziny 23:59)

II runda rekrutacji: 01.04 – 30.04.2019 r. (do godziny 23:59)

III runda rekrutacji: 01.06 – 30.06.2019 r. (do godziny 23:59)

IV runda rekrutacji: 01.11 – 30.11. 2019 r. (do godziny 23:59)

V runda rekrutacji: 12.04 – 19.04.2021 r. (do godziny 23:59)

Operator grantów zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rekrutacji lub utworzenia dodatkowych rund.

Granty

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO PROJEKTU
Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
na konsultacje zapraszamy w dni robocze
w godzinach od 10.00 do 14.00

Telefon:  663 667 883 lub 570 683 776
E-mail: pytaniapower@grupaprofesja.com

Granty