Kurs spawalniczy

Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur elektrodami otulonymi metodą MMA 111

Realizowane w oparciu o normę EN ISO 9606-1 oraz Wytyczne Instytut Spawalnictwa w Gliwicach W19/IS-17

Cele szkolenia:

Kurs ten jest skierowany dla osób pragnących nabyć nowe umiejętności z zakresie spawania metodą MMA 111. To dominująca metoda w przemyśle konserwacyjnym i naprawczym polegająca na spawaniu łukowym przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika.

Profil kandydata:

Kurs adresowany jest do osób, którym stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu, mają ukończony 18 rok życia i posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe.

Program szkolenia:

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności praktyczne i teoretyczne z zakresu spawania spoinami pachwinowymi blach i rur, spawanie spoinami czołowymi blach, spawanie spoinami czołowymi rur – proces spawania elektrodami otulonymi 111 MMA.

Czas trwania szkolenia:

  • I stopień: 163 h, w tym 140 h praktyki
  • II stopień: 183 h, w tym 171 h praktyki
  • III stopień: 157 h, w tym 150 h praktyki