Kurs spawalniczy

Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą MAG 135

Realizowane w oparciu o normę EN ISO 9606-1 oraz Wytyczne Instytut Spawalnictwa w Gliwicach W19/IS-17

Cele szkolenia:

Kurs ten jest skierowany dla osób pragnących nabyć nowe umiejętności z zakresie spawania MAG. Jest to jedna z najpopularniejszych metod łączenia, wykorzystywaną w ponad 65% przypadków spawań łukowych przemysłowych. Pozwala na regulowanie parametrów i daje stabilne łączenia powierzchni oraz materiałów.

Profil kandydata:

Kurs adresowany jest do osób, którym stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu, mają ukończony 18 rok życia i posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe.

Program szkolenia:

Uczestnicy kursu, w czasie jego trwania zdobędą wiedzę z: spawania spoinami pachwinowymi blach i rur, spawania spoinami czołowymi blach, spawania spoinami czołowymi rur – proces spawania MAG 135

Czas trwania szkolenia: 

  • I stopień: 145h, w tym, 120h praktyki
  • II stopień: 112h, w tym 100h praktyki
  • III stopień: 99h, w tym 92h praktyki