Kasjer sprzedawca

Profil kandydata:

 • Kurs jest kierowany do wszystkich osób fizycznych, zainteresowanych zdobyciem nowym umiejętności z zakresu obowiązków pracownika na stanowisku Kasjer-sprzedawca

Informacje ogólne:

 • Kładziemy nacisk przede wszystkim na umiejętności, jeśli chodzi o teorię to przekazujemy tylko to co niezbędne i realnie przydatne w jak najlepszym wykonywaniu zawodu,
 • W cenie szkolenia zapewniony jest catering,
 • Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • Dla grup minimum 12-osobowych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia miejsca szkolenia.

Program szkolenia:

1. Zawód – Sprzedawca

 • podstawowe zadania i obowiązki
 • odpowiedzialność kasjera
 • opis i organizacja stanowiska handlowego

2. Wysoki standard obsługi Klienta podstawą sukcesu sprzedaży

 • fachowe i atrakcyjne zaprezentowanie produktu
 • techniki sprzedaży i zasady prowadzenia rozmów handlowych
 • transakcja sprzedaży (przyjmowanie należności od klientów w formie
 • gotówki, czeku, karty kredytowej, bonu towarowego)
 • przyjmowanie reklamacji
 • rozliczanie utarg

3. Obsługa kas fiskalnych – praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach

 • podstawowe pojęcia fiskalne
 • rodzaje płatności na kasie fiskalnej
 • programowanie podstawowych parametrów kasy
 • zalogowanie kasjera
 • sprzedaż na kasie fiskalnej – sprzedaż pojedyncza z powtórzeniem
 • wystawianie paragonów fiskalnych
 • wpłata i wypłata gotówki
 • obrót towarami zwrotnymi
 • raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne
 • zapas gotówki w kasie
 • niedobory i nadwyżki w kasie

4. Najczęściej popełniane błędy przez sprzedających

 • kasowanie całej transakcji
 • anulowanie dowolnego elementu transakcji i ostatniej pozycji
 • zerowanie stanu błędu

5. Gospodarka magazynowa i fakturowanie

 • zasady wystawiania faktur• wydanie towaru – wydanie zewnętrzne WZ
 • przyjmowanie dostaw – przyjęcie zewnętrzne PZ
 • wydanie na użytek firmy – rozchód wewnętrzny RW
 • przesunięcia magazynowe
 • zasady inwentaryzacja

Czas trwania szkolenia: 

Szkolenie trwa 80h

Dzień szkoleniowy – 8h