Specjalista ds. reklamy i PR

Profil kandydata:

 • Kurs jest kierowany do wszystkich osób fizycznych, zainteresowanych zdobyciem nowym umiejętności z zakresu obowiązków Specjalisty ds. reklamy i PR

Informacje ogólne:

 • Kładziemy nacisk przede wszystkim na umiejętności, jeśli chodzi o teorię to przekazujemy tylko to co niezbędne i realnie przydatne w jak najlepszym wykonywaniu zawodu
 • W cenie szkolenia zapewniony catering
 • Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Dla grup minimum 12-osobowych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia miejsca szkolenia.

Program szkolenia:

1. Etapy budowy skutecznej komunikacji

 • Określenie odbiorców docelowych
 • Wyznaczenie celów procesu komunikacji
 • Projektowanie przekazu
 • Wybór mediów
 • Metody kontroli realizacji

2. Planowanie komunikacji marketingowej

 • Proces planowania komunikacji marketingowej
 • Metody budżetowania komunikacji marketingowej
 • Efektywność komunikacji marketingowej

3. Budżet na działania marketingowe

 • Ustalenie wielkości budżetu promocyjnego i promotion-mix
 • Efektywne wydatkowanie budżetu marketingowego
 • Tworzenie konkurencyjnej strategii marketingowej
 • Budowanie oferty marketing-mix w obszarze: produktu, ceny, dystrybucji i komunikacji na rynku B2B
 • Efektywne wydatkowanie budżetu na badania marketingowe

4. Instrumenty komunikacji marketingowej na rynku B2B

 • Komunikacja formalna
 • Komunikacja nieformalna
 • Reklama – zasady działania i skuteczność reklamy – najnowsze teorie (specyfika poszczególnych typów reklamy i ich zastosowanie, konstrukcja przekazu w reklamie pomiar efektywności reklamy)
 • Promocja sprzedaży (rodzaje, kiedy stosować, mierzenie efektywności)
 • Public Relations (jako narzędzie kształtowania wizerunku, efekty działań public relations (pozytywne i negatywne)
 • Marketing bezpośredni (formy nowoczesne, użycie Internetu, warunki skuteczności)
 • Sprzedaż osobista (warunki skuteczności, zasady działania)
 • Sponsoring i event marketing (wybór, kreowanie własnych wydarzeń)

Czas trwania szkolenia: 

Całe szkolenie trwa 70h

Dzień szkoleniowy – 8h