Specjalista ds. Sprzedaży

Profil kandydata:

 • Kurs jest kierowany do wszystkich osób fizycznych, zainteresowanych zdobyciem nowym umiejętności z zakresu obowiązków specjalisty do spraw sprzedaży

Informacje ogólne:

 • Kładziemy nacisk przede wszystkim na umiejętności, jeśli chodzi o teorię to przekazujemy tylko to co niezbędne i realnie przydatne w jak najlepszym wykonywaniu zawodu
 • W cenie szkolenia zapewniamy catering
 • Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Dla grup minimum 12-osobowych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia miejsca szkolenia.

Program szkolenia:

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu obsługi klienta,
 • Rola i cechy profesjonalnego sprzedawcy,
 • Nastawienie sprzedawcy do klienta i jego efekty dla sprzedaży,
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta,
 • Motywy zakupów. Typy klientów,
 • Sposób i proces podejmowania decyzji o zakupie prze klienta. Metody wpływania na decyzję klienta,
 • Przygotowanie sprzedawcy do rozmowy z klientem,
 • Czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu: wiedza o produkcie / usłudze, argumentacja,
 • Stres, odmawianie podczas obsługi klienta,
 • Etapy rozmowy efektywnej sprzedażowej: powitanie, prezentacja, umiejętne zadawanie pytań, umiejętne słuchanie wstępne ustalenia,
 • Metody prezentacji produktu / usługi,
 • Dbałość o komfort i dobre samopoczucie klienta podczas rozmowy sprzedażowej,
 • Błędy popełniane przez sprzedawców podczas rozmowy sprzedażowej,
 • Rola komunikacji w procesie sprzedaży między sprzedawcą a klientem,
 • Zachowania i sposoby poprawy technik sprzedaży,
 • Metody zachęcające do zakupu (reklama i marketing produktu w mediach i działania pozareklamowe) oraz ich wpływ na klienta,
 • Czynniki wpływające na opinię klienta i decyzję o zakupie,
 • Podstawowe zasady telefonicznej obsługi klienta,
 • Radzenie sobie z trudnymi klientami oraz wątpliwościami i zastrzeżeniami klienta,
 • Zasady poprawiania kontaktu z niezadowolonymi klientami,
 • Zamykanie sprzedaży i obsługa po sprzedaży (utrzymanie klienta),
 • Metody pozyskiwania klientów i szukanie nowych kontaktów.

Czas trwania szkolenia: 

Szkolenie trwa 70h

Dzień szkoleniowy – 8h