17lt.

W ubiegłym tygodniu, w ramach projektu ponadnarodowego „Family Constellation Program”, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Grupie Profesja zorganizowano wizytę studyjną między Liderem i Partnerem z Litwy.

Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.  W ramach wizyty, partnerzy międzynarodowi przeprowadzili warsztaty metodyczne prezentujące autorskie metody i techniki stosowane w działalności podmiotu partnera w obszarze przeciwdziałania przemocy, pracy z ofiarą lub sprawcą przemocy domowej. Nastąpiła wymiana wiedzy ekspertów z ramienia lidera i partnerów.

Wizyta partnerów z Litwy
Wizyta partnerów z Litwy
Wizyta partnerów z Litwy
Wizyta partnerów z Litwy
Wizyta partnerów z Litwy
Wizyta partnerów z Litwy
Wizyta partnerów z Litwy
Wizyta partnerów z Litwy
Wizyta partnerów z Litwy

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach realizacji zadania pierwszego projektu FCP. ⠀ ⠀

Koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę, gdzie dowiecie się więcej o projekcie!
https://grupaprofesja.com/pro…/family-constellation-program/