28czerwiec

Firma Grupa Profesja zorganizowała dla naszych pracowników szkolenie z „Planowania i zarządzania” oraz „Zarządzania zespołem” w dniach 28-29.04.2021. Szkolenie zostało poprzedzone dokładnym badaniem potrzeb, a także poznaniem oczekiwań oraz specyfiki stanowisk pracy uczestników szkolenia, co umożliwiło dostosowanie programu szkolenia. Trenerka była doskonale przygotowana merytorycznie oraz stworzyła miłą atmosferę podczas dni szkoleniowych. Na uwagę zasługuje kontakt z pracownikiem firmy szkoleniowej Grupa Profesja, który był pomocny w zakresie obsługi administracyjnej i organizacyjnej na każdym etapie szkolenia.

Rekomendujemy firmę szkoleniową Grupa Profesja. Potwierdzamy chęć dalszej współpracy.