Synergiczny zespół w oparciu o FRIS

Cele szkolenia:

 • zrozumienie mechanizmów postrzegania rzeczywistości wpływających na nasz odbiór komunikatu lub sytuacji;
 • doświadczenie wielu gier szkoleniowych pokazujących różnice między poszczególnymi stylami;
 • stworzenie płaszczyzny do dyskusji, rozważań i wypracowania wzorca komunikacji w oparciu o zdobytą już wiedzę.

Profil uczestnika:
Adresatem są zespoły które chcą się lepiej poznać, rozwijać pomimo różnic, a nawet opierać o te różnice swój własny potencjał, a także się integrować osiągając lepsze efekty.

Korzyści dla pracownika:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są style myślenia wg. FRIS i poznają jego rodzaje;
 • jakie są modele komunikacyjne usprawniające udzielenie informacji zwrotnej;
 • jakie są fazy budowania zespołu oraz zrozumieją konflikty jako element budowania zespołu.

Korzyści dla biznesu:

Stosowane metody:

 • Case study
 • Dyskusja moderowana
 • Praca grupowa i indywidualna
 • Gry zespołowe
 • Autodiagnoza uczestników

Program szkolenia:

 1. Czym jest komunikacja – wspólne ćwiczenia w formie gry, pokazującej wzajemne różnice w podejściu do wykonania zadania.
 2. Czym jest FRIS – przedstawienie metodologii FRIS oraz stylów jego myślenia, autodiagnoza uczestników i przedstawienie raportów, prezentacja i wspólne ćwiczenie wybranych modeli komunikacyjnych.
 3. Czym jest zespół – wyjaśnienie czym jest synergiczna grupa, ukazanie FRIS jako procesu pomagającego w pracy projektowej, poruszenie zagadnienia konfliktu w zespole, tworzenie manifestu komunikacji jako nowego wyznacznika komunikacji w zespole.

Czas trwania szkolenia:

Od 6 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw kawowych.

Szkolenie kończy się certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.