Zespół w obliczu zmiany organizacyjnej

Cele szkolenia:

 • zrozumienie przebiegu zmian oraz poznanie głównych czynników wpływających na sukces jego wdrożenia;
 • doświadczenie gier szkoleniowych dostrzegając siebie w obliczu zmiany;
 • wzięcie udziału w sesji coachingu grupowego, doświadczając zmian personalnych.

Profil uczestnika:

Zespoły chcące zrozumieć istotę zmiany jako procesu, menagerowie przygotowujący się na wprowadzenie zmian organizacyjnych we własnych firmach, a także zespoły będące już w trakcie procesu zmiany.


Korzyści dla pracownika:

Po zakończeniu szklenia uczestnicy poznają:

 • etapy zmiany,
 • psychologiczne podłoże oporu wobec zmiany,
 • zmianę jako proces.

Korzyści dla biznesu:

Stosowane metody:

 • Gra zespołowa
 • Praca coachingowa
 • Opracowanie narzędzi (pomysłów potrzebnych do wdrożenia zmian)

Program szkolenia:

 1. Czym jest zmiana organizacyjna – ćwiczenia w formie gry będącej punktem wyjścia do dyskusji o zmianie organizacyjnej, zapoznanie uczestników z teoriami o zmianach.
 2. Czym jest opór – zapoznanie z podłożami oporu, praca na wartościach jako podłożu oporu.
 3. Jak wdrożyć zmianę – elementy potrzebne do wdrożenia zmiany, praca coachingowa nad obszarem potrzebnym do wdrożenia zmian w organizacji, ustalenie planu wdrożeniowego dla organizacji, które są przed większymi zmianami.

Czas trwania szkolenia:

Od 6 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw kawowych.

Szkolenie kończy się certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.