15listopad

Każde przedsiębiorstwo to inne potrzeby, różnorodny personal i odmienne cele do osiągnięcia. Ze względu na to, że każda firma chce mieć świetne wyniki, warto zastanowić się, jak zbudować zgrany zespół, w którym wszyscy będą chcieli dobrze wywiązywać się ze swoich zadań. Przyjazna atmosfera w pracy daje satysfakcję każdemu członkowi załogi niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje. Bardzo ważne jest zatem, aby lider właściwie delegował zadania oraz dobrze komunikował się z podwładnymi. Dziś omówimy kilka funkcji przywódców i osób zarządzających oraz wskażemy, jak mogą oni skutecznie kierować personelem. 

Efektywne zarządzanie zespołem 

Manager, kierownik czy dyrektor… pod tymi hasłami kryje się zwykle osoba, która potrafi sprawnie przewodzić grupie. Ale czym się właściwie różni umiejętne zarządzanie od przywództwa? Wiele zależy od tego, czym zajmuje się firma i jakie cele chce osiągać. Zazwyczaj praca wielu przedsiębiorstw opiera się na sprzedaży produktów lub usług. Dobre wyniki to zasługa każdego pracownika, który wykonuje swoją pracę rzetelnie i z pasją. Wydawałoby się zatem, że kluczem jest znalezienie odpowiednich osób, które będą pracować solidnie. W każdym jednak drzemie pewien potencjał, który warto odkryć i znaleźć motywację, która przerodzi się w dobre efekty. 

Zarządzanie często wiąże się z delegowaniem zadań i sprawdzaniem czy każdy etap pracy przebiega prawidłowo. To dość ogólny zakres działań i podejmowanie decyzji, które mają służyć dobru całego przedsiębiorstwa. Kiedy stanowisko managera zajmuje odpowiednia osoba, planowanie, organizowanie zadań i kontrola zyskują nowy wyższy poziom, a efekty widoczne są w owocnej współpracy osób o różnych charakterach. To właśnie ta różnorodność sprawia, że czasem w pracy rodzą się konflikty. Każdy ma inną osobowość, a więc wykonuje swoje zadania inaczej. Dobry menadżer dostrzega te różnicę i potrafi tak zarządzać i dysponować potencjałem różnych osób, aby każdy wykonywał swoje zadania efektywnie. Różnice w postrzeganiu czy realizacji zadań są naturalne i nie należy z nimi walczyć. Każdy z nas ma nieco inny sposób myślenia, a zadaniem osoby zarządzającej jest to, aby umiejętnie przekierować ewentualne rozbieżności i nadać im jeden kierunek. Dobry manager pracuje nie tylko ze swoim zespołem. Często komunikuje się z otoczeniem z zewnątrz np. potencjalnymi klientami czy kontrahentami. To właśnie on może budować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa i wzbudzać zaufanie. Niektórym osobom przychodzi to dosyć naturalnie, inni z kolei muszą uczyć się, jak dbać o ten aspekt pracy. Właśnie dlatego przydają się szkolenia, które pozwalają się rozwijać.

efektywne zarządzanie zespołem

Przywódca – czyli kto?

Przywództwo intuicyjnie kojarzy nam się z władzą oraz wywieraniem wpływu. Trudno znaleźć konkretną definicję dla tego słowa, ale w głowie każdego z nas pojawia się podobne skojarzenie. Dobry przywódca zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności i dlatego używa władzy oraz autorytetu z wyczuciem i w trosce o dobro wspólne. Często osoby takie mają cechy, które ułatwiają im osiąganie dobrych efektów. Potrafią przedstawić wizję i cele tak, aby wzbudzić w pracownikach inicjatywę i motywację. Istotą pracy przywódców jest zatem skuteczna perswazja.

Słowa przywódca czy lider uważane są za synonimy. Kiedy lider daje dobry przykład, dzieli się swoją wiedzą i jest pełen pasji, pracownicy to dostrzegają i chcą współpracować Jeśli chcesz być dobrym przywódcą, ustalaj wysokie standardy i nie obniżaj poprzeczki. Wymagaj również od siebie konsekwencji i zaangażowania, a inni będą wiedzieli, że jesteś godny zaufania. Istotna jest też skuteczna komunikacja, która pozwala omawiać problemy i pomysły tak, aby wyrażać swoje myśli w sposób jasny i taktowny. Czasem potrzebna jest krytyka, ale zawsze powinna ona być pozytywnym wzmocnieniem i zachętą do działania. Każdy lider od czasu do czasu podejmuje trudne decyzje. Bardzo potrzebne jest zatem analityczne myślenie, ustalanie priorytetów oraz oszacowanie, jakie konsekwencje rodzą określone wybory. Kiedy już podejmiesz decyzję, weź za nią odpowiedzialność. Taka pewność siebie i trzeźwy osąd pozwalają zbudować zaufanie i szacunek.

Psychologia pracy – dlaczego warto wiedzieć o niej trochę więcej?

Stres jest nieodłączną częścią codzienności, ale warto nauczyć się go minimalizować i wykorzystywać na swoją rzecz. Kiedy potrafisz motywować i inspirować do działania, Twoi pracownicy czują się docenieni i wartościowi dla firmy. Postaraj się więc znaleźć czas dla każdego pracownika. Jeśli nie ma takiej możliwości, to wyznacz osoby, które mają świetnie rozwinięte kompetencje miękkie. Co to oznacza? Ogólnie możemy powiedzieć, że to umiejętności komunikacyjne, empatia i kultura osobista. To właśnie takie cechy u ludzi sprawiają, że w wielu przedsiębiorstwach panuje przyjazna atmosfera. Po drugiej stronie leżą umiejętności twarde czyli wiedza merytoryczna i konkretne umiejętności. Choć oczywiście są niezbędne to zdarza się, że nie idą w parze z umiejętnościami negocjacyjnym czy rozwiązywaniem konfliktów. W każdej firmie potrzebne są osoby o różnych kompetencjach. Jeśli masz świadomość tego, że różnice w osobowościach i temperamentach Twoich pracowników mogą działać na korzyść firmy, z pewnością wspólnie osiągniecie zamierzone cele. Zarówno lider, jak i osoba zarządzająca muszą sprostać wielu wyzwaniom. Kiedy potrafią zachować spójność pomiędzy słowami, a czynami, na pewno wzbudzają zaufanie i stają się filarami firmy. Warto również powiedzieć o tym, że powinny zarażać entuzjazmem. Kiedy do swoich zadań podchodzą z pasją i zaangażowaniem, inni chcą brać z nich przykład. Ważna jest praca każdej jednostki, bo czasami z pozoru drobne szczegóły decydują o rezultatach. Dużą firmę można porównać do skomplikowanej maszyny, w której liczy się każdy mechanizm, a drobne zaniedbania mogą przyczyniać się do większych szkód. Tak jak maszyna produkcyjna potrzebuje konserwacji i rzetelnego serwisu, tak samo cała załoga pracowników w firmie wymaga wsparcia i motywacji. Psychologia pracy do pojęcia szerokie, ale warte analizy, bo dobrze zarządzane przedsiębiorstwo wzbudza zaufanie i ma ogromne szanse na sukces.