Daniel Weiss

Lego Seriuos Play
Business Model YOU

Daniel Weiss

Stworzył wiele innowacyjnych warsztatów szkoleniowych, wdrażając przekrojowe metodologie takie jak: Lego® Serious Play®, Business Model YOU, Agile i Gamification. Jest jednym ze współautorów Business Model for Teams. W ramach różnych projektów europejskich szkolił edukatorów, facylitatorów, trenerów, kuratorów, młodych przedsiębiorców i dorosłych dążących do przebranżowienia. Wraz z Vanią MAGALHĂES zaprojektował  innowacyjne warsztaty łączące Systemowe, LEGO® Serious Play ® z Business Model You i Brandingiem.