Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.12.2017

Obszar realizacji: województwo pomorskie: powiat słupski lub miasto Słupsk

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6: Integracja, Działania 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najtrudniejszy pierwszy krok