CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju

CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju

 • Czy chciałbyś wzmocnić konkurencyjność Twojej firmy, ale nie wiesz, jak to zrobić?
 • Czy wiesz, jak zmieniają się oczekiwania współczesnego konsumenta?
 • Czy zastanawiasz się nad wykorzystaniem innowacji dla poprawy pozycji Twojej firmy na rynku?
 • Czy znane są Ci takie pojęcia jak: interesariusze, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, odpowiedzialny biznes, strategia CSR czy raportowanie danych niefinansowych?
 • Czy jesteś gotowy na zmiany warunków współpracy w łańcuchu dostaw Twojej branży?

Zapraszamy Ciebie na warsztaty, podczas których przygotujemy Twoją firmę do zbudowania strategii rozwoju w oparciu o innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju

Opis projektu

Już w październiku br. ruszamy z cyklem 11 regionalnych warsztatów online skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

Inicjatorem warsztatów jest Grupa robocza ds. innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR, działająca przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Członkami Grupy są eksperci reprezentujący różne środowiska, ale przede wszystkim liderów biznesu w zakresie CSR oraz organizacji wspierających biznes we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa robocza opracowała założenia do cyklu warsztatów oraz opracowała narzędzie do samooceny biznesu w zakresie wdrażania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Pracami Grupy roboczej kieruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji na temat Grupy roboczej dostępnych jest na stronie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-dsinnowacji-dla-zrownowazonego-rozwoju-i-csr

W ramach każdego z warsztatów zaplanowaliśmy bogatą w treści część teoretyczną oraz intensywne ćwiczenia oparte na realnych przykładach rynkowych.

Część I – Blok teoretyczny (5h)

Wprowadzenie w tematykę zrównoważonego rozwoju biznesu, historia rozwoju koncepcji, trendy społeczno-gospodarcze, ramy regulacyjne oraz narzędzia wspierające, wyjaśnienie korzyści osiąganych z odpowiedzialnego budowania modelu biznesowego.

Część II – Blok praktyczny (5h)

100 % praktycznych zajęć z omówieniem i dyskusjami, w tym analiza i mapowanie interesariuszy, budowanie strategii odpowiedzialnego biznesu, raportowania danych niefinansowych.

Do kogo skierowany jest projekt?

 • Projekt kierowany jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych rozwojem przedsiębiorstwa w oparciu o innowacje i wdrażanie praktyk społecznej odpowiedzialności oraz skoncentrowanych na zrównoważonym rozwoju organizacji.
 • Uczestnikami warsztatów będą przedsiębiorcy, właściciele, menedżerowie małych i dużych zespołów, koordynatorzy projektów oraz osoby odpowiedzialne w organizacji za proces zmiany i rozwoju.
 • W każdym z warsztatów weźmie udział min. 20, a max. 25 uczestników.
 • Jedno przedsiębiorstwo może skierować na szkolenie do dwóch osób.

Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie?

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat kluczowych trendów społecznych, gospodarczych i politycznych związanych z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju, a przy tym oczekiwaniami rozwoju praktyk odpowiedzialnego biznesu. Program warsztatów zostanie zrealizowany z wykorzystaniem kluczowych dokumentów regulacyjnych i pozaregulacyjnych stanowiących wytyczne dla przedsiębiorstw, jak wdrażać standardy społecznej i środowiskowej odpowiedzialności z sukcesem. Uczestnicy będą mieli szansę przećwiczyć zastosowanie licznych narzędzi pomocnych przy budowaniu procedur należytej staranności w codziennej praktyce biznesowej.

Warsztaty będą inspiracją dla przedsiębiorców do szerszego analizowania prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz kształtowania przyszłych kierunków rozwoju w poszanowaniu standardów odpowiedzialnego biznesu.  Pozwolą nie tylko na zdobycie wiedzy z zakresu oczekiwań społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem odpowiedzialnych praktyk rynkowych, ale także dopasować zestaw narzędzi i standardów do zastosowania w praktyce, biorąc pod uwagę specyfikę branży.

Zachęcamy do zarezerwowania miejsca na wybrany warsztat już dziś!

Za udział w dwóch dniach szkoleniowy wręczany jest certyfikat.

Harmonogram

Lp.

Województwo

Termin

1


Lubelskie

16.11.2021 + 19.11.2021 (10:00 - 15:50) *Warsztaty przeprowadzone

2

Podlaskie

01.02.2022 + 04.02.2022 (09:00 - 14:50)

*Warsztaty przeprowadzone

3

Mazowieckie

08.02.2022 + 11.02.2022 (09:00 - 14:50)

*Warsztaty przeprowadzone

4

Opolskie

25.03.2022 + 29.03.2022 (09:00 - 14:50)

*Warsztaty przeprowadzone

5

Kujawsko-pomorskie

12.04.2022 + 15.04.2022 (09:00 - 14:00)

*Warsztaty przeprowadzone

6

Śląskie

19.04.2022 + 22.04.2022 (09:00 - 14:00)

*Warsztaty przeprowadzone

7

Podkarpackie

26.04.2022 + 29.04.2022 (09:00 - 14:00)

*Warsztaty przeprowadzone

8

Dolnośląskie

10.05.2022 + 13.05.2022 (09:00 - 14:00)

*Warsztaty przeprowadzone

9

Warmińsko-mazurskie

17.05.2022 + 20.05.2022 (09:00 - 14:00)

*Warsztaty przeprowadzone

10

Wielkopolskie

24.05.2022 + 27.05.2022 (09:00 - 14:00)*Warsztaty przeprowadzone

11

Świętokrzyskie

07.06.2022 + 10.06.2022 (09:00 - 14:00)*Warsztaty przeprowadzone

Trenerzy

CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju

Iga Kopeć

Doradca biznesowy z 10-letnim doświadczeniem zawodowym zorientowanym wokół prowadzenia projektów związanych z rozwojem działalności gospodarczych. Zajmuje się zarówno tworzeniem nowych przedsiębiorstw, jak i projektowaniem produktów i usług dla MŚP. W swojej pracy wykorzystuje umiejętność prowadzenia procesów z wykorzystaniem metodologii Design Thinking oraz metodyk zarządzania projektami.
Posiada bogatą praktykę zawodową w tworzeniu, realizacji i zarządzaniu projektami – głównie finansowanymi z UE.

Współpracowała dotychczas z wieloma branżami (m.in. produkcyjną, turystyczną, Jednostkami Samorządów Terytorialnych oraz organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi). Do tej pory aktywnie współpracowała m.in. z Politechniką Gdańską w roli doradcy ds. przedsiębiorczości, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot jako koordynator projektów oraz firmą Solutions For Business jako ekspert ds. funduszy unijnych.

CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju

Tomasz Smorgowicz

Doświadczony ekspert ds. CSR, strategii komunikacyjnych oraz tworzenia idei biznesowych i brandów. Partner oraz CEO w Studio 102 Group, a także Prezes Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA. Wykładowca akademicki WSB w Gdyni oraz Gdańsku, szkoleniowiec oraz doradca zarządów firm.

W 2015r. nominowany do nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz TVP INFO. Pomysłodawca i organizator trójmiejskiej akcji społecznej pod tytułem Projekt Mistrzowie oraz SPOKO – Społeczny Kosz. Członek rady programowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców -Pracodawcy Pomorza.

Informacje dodatkowe

 • Tryb: online live
 • Platforma: zoom
 • Liczba uczestników: 20-25

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: tomasz.zawadzki@businesswell.com lub telefoniczny: 535-936-888.

CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju