Termin realizacji: 01.05.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji: województwo mazowieckie

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Aktywność, sprawność, praca