Wielkopolska na TAK dla młodych niepełnosprawnych

Wielkopolska na TAK
dla młodych niepełnosprawnych

Realizatorem projektu “Wielkopolska na TAK dla młodych niepełnosprawych” jest Grupa Profesja Sp. z o.o. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 1: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Podziałanie 1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania 1 743 688,21 zł

Zgłoś się do projektu Wielkopolska
na TAK dla młodych niepełnosprawnych!

Celem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 120 os młodych i niepełnosprawnych (w tym 66K i 54M), w wieku  18-29 lat, w tym należących do gr. NEET (102 os.), które utraciły zatrudnienie w Zakładach Pracy Chronionej-ZPCH (biernych zawodowo, poszukujących pracy i niezarejestrowanych w PUP oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy) poprzez wzrost i trwałą integrację edukacyjną i zawodową.

Do kogo kierowany jest projekt
Wielkopolska na TAK
dla młodych niepełnosprawnych?

Wsparcie oferowane w ramach projektu Wielkopolska na TAK dla niepełnosprawnych kierowane jest do osób, które:

 • mają status osoby niepełnosprawnej
 • utraciły prace w ZPCH w ciągu 2 lat przed przystąpieniem do projektu
 • nie uczą się (nie chodzą do żadnej szkoły, ani np. na szkolenia)
 • mieszkają na terenie woj. wielkopolskiego
 • mają od  18 do 29 lat
 •  są  bierne zawodowo lub pracują, ale są w trudnej sytuacji na rynku pracy

Co można zyskać dzięki udziałowi w projekcie Wielkopolska na TAK dla młodych niepełnosprawnych?

Uczestnikom projektu oferujemy: doradztwo zawodowe, coaching, kursy/szkolenia (stypendium szkoleniowe), staże zawodowe (stypendium 997,44zł), zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas szkoleń.

W ramach projektu każdy z 120 uczestników otrzyma wsparcie w postaci:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego – opracowanie IPD (3 godz.)
 • jobcoachingu (5 godz.)
 • grupowych warsztatów aktywizacyjnych (5dni)
 • pośrednictwa pracy (3 godz.)
 • kursów zawodowych z płatnym stypendium szkoleniowym

Ponadto 102 uczestników zostanie skierowanych na odbycie 6 mies. stażu zawodowego.
Podczas stażu kontynuowane będzie wsparcie  jobcoacha (3godz/os).

Jak zgłosić się do projektu
Wielkopolska na TAK
dla młodych niepełnosprawnych?

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do biura w Poznaniu, ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań.

Potrzebujesz więcej informacji o projekcie Wielkopolska na TAK
dla młodych niepełnosprawnych?
Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy do Biura Projektu Wielkopolska na TAK dla młodych niepełnosprawnych adres: ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
do kontaktu mailowego: projekty@grupaprofesja.com
lub telefonicznego:  577 666 854

Wielkopolska na TAK dla młodych niepełnosprawnych