Sandra Zakrzewska

O trenerze

Obszar specjalizacji: Praca poznawczo-behawioralna w obszarze działania mózgu co wpływa na myśli, przekonania człowieka na temat siebie i świata, a co za tym idzie na jego poczucie własnej wartości, samoocenę, możliwości radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem oraz praca systemowa w obszarze funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi i sposobu jego komunikacji. Profilaktyka odnośnie stresu. Doświadczenie zawodowe: Powyższe działania pozwalają jej pracować z niskim poczuciem własnej wartości, negatywnymi przekonaniami odnośnie siebie i świata, przeżywaniem trudnych emocji w tym radzeniu sobie ze stresem, problemami w funkcjonowaniu w relacjach z innymi w różnych kontekstach – także w miejscu. Jakie szkolenia może prowadzić:
  • Radzenie sobie ze stresem w pracy – skuteczne metody aby odzyskać efektywność i spokój
  • Profilaktycznie bezstresowo. Jak uniknąć stresu i negatywnego myślenia o sobie?
  • Przestań się zamartwiać! ABCD Emocji
  • Skuteczna komunikacja czyli jak unikać konfliktów w grupie?
  • Motywacja i prokrastynacja w pracy. Jak być zmotywowanym i nie odwlekać na później?
  • Zadbaj o siebie – o mózg, ciało i dietę. Warsztaty rozwojowe ku lepszej efektywności i samopoczuciu.

Specjalizacje

Sandra Zakrzewska

Zarządzanie stresem

Sandra Zakrzewska

Psychologia

Sandra Zakrzewska

Praca systemowa

Informacje dodatkowe

  • Magister psychologii, UAM w Poznaniu
  • Ukończenie dwuletniej szkoły Terapii Skoncentrowanej na Emocjach
  • Ukończenie 4-letniego Kursu Psychoterapii Indywidualnej, Grupowej i Rodzin w podejściu systemowym
  • Ukończenie rocznego kursu Racjonalnej Terapii Zachowania

Udział w 5-letnim projekcie badawczym – grant NCN OPUS nr 2011/03/B/HS6/01884 “Mechanizmy tworzenia tożsamości w okresie adolescencji” na lata 2012 – 2015 w zakresie tworzenia baz danych i prowadzenia badań wśród młodzieży – uczniów gimnazjów, liceów oraz szkół zawodowych w Poznaniu.