Włączamy się do pracy

Włączamy się do pracy

 

Włączamy się do pracy.
Program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Kwota dofinansowania: 1 356 602,04 zł

Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, mających miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, poprzez udziału w wsparciu doradczym indywidualnym i grupowym, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dzięki realizacji szkoleń kończących się egzaminem zawodowym oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego przez realizację min. 3 miesięcznego płatnego stażu zawodowego

Co jest celem projektu
Włączamy się do pracy?

 

 

Co można zyskać
biorąc udział
w projekcie
Włączamy się do pracy?

 

W ramach udziału w projekcie oferujemy:

  • doradztwo zawodowe
  • kursy
  • szkolenia (stypendium szkoleniowe max 1033,70 zł netto)
  • staże zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • wyżywienie podczas zajęć

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

  • posiadają status osoby niepełnosprawnej
  • mieszkają na terenie woj. wielkopolskiego
  • mają od 18 do 64 lat
  • posiadają status osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo

Kto może skorzystać ze wsparcia
oferowanego w ramach projektu
Włącz się do pracy?

 

Spełniam wszystkie kryteria,
chcę wziąć udział w projekcie

Włączamy się do pracy.
Co muszę zrobić?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Projektu znajdującego się w Poznaniu (ul, Sieradzka 4c).
Wszelkie informacje można również uzyskać telefonicznie, pod numerem 537 597 666 oraz mailowo pisząc na projekty@grupaprofesja.com

AKTUALNOŚCI

17.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”, nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent zamieszcza harmonogram wsparcia w ramach Zadania 3:

kurs Specjalista ds. Rachunkowości i księgowości (Piła)

kurs Pracownik biurowy z kursem komputerowym Excel (Konin)

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia – kurs Specjalista ds. Rachunkowości i księgowości

Harmonogram wsparcia – Pracownik biurowy z kursem komputerowym Excel

17.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”, nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent zamieszcza harmonogram wsparcia: kurs Specjalista ds. Rachunkowości i księgowości (Zadanie 3)

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia – kurs Specjalista ds. Rachunkowości i księgowości

12.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”, nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent zamieszcza harmonogram wsparcia: Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – Ind. spotkania z Psychologiem oraz Indywidualne konsultacje z Pośrednikiem Pracy (wsparcie w ramach Zadania 6)

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia – psycholog (Sypniewo)

Harmonogram wsparcia – pośrednik pracy (Sypniewo)

Harmonogram wsparcia – psycholog (Konin)

Harmonogram wsparcia – pośrednik pracy (Konin)

07.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”, nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent zamieszcza harmonogram wsparcia: Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – Ind. spotkania z Psychologiem oraz Indywidualne konsultacje z Pośrednikiem Pracy (wsparcie w ramach Zadania 6)

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia – psycholog

Harmonogram wsparcia – pośrednik pracy

06.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Pracownik biurowy z kursem komputerowym Excel

24.07.2020

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie usługi: Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – Ind. spotkania z Psychologiem oraz Indywidualne konsultacje z Pośrednikiem Pracy, zgodnie z przedmiotem postępowania ofertowego opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Postępowanie ofertowe – Specjalistyczne Poradnictwo psychologiczne – Ind. spotkania z psychologiem oraz indywidualne konsultacje z Pośrednictwem Pracy

21.07.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”, nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent zamieszcza harmonogram wsparcia: kurs komputerowy (Zadanie 3)

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram – Kurs komputerowy

17.07.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”, nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent zamieszcza harmonogram wsparcia: kurs Specjalista ds. Rachunkowości i księgowości (Zadanie 3)

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram-Kurs.Specjalista ds. rachunkowości i księgowości

09.07.2020

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości

Włączamy się – Rozeznanie rynku – Kurs komputerowy

25.06.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”, nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent zamieszcza harmonogram wsparcia: Plastyczne warsztaty integracyjne

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia – Włączamy się do pracy

05.02.2020

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – Włączamy się do pracy

05.02.2020

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – Włączamy się do pracy

24.01.2020

W związku z realizacją projektu pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Staże zawodowe

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia – Włączamy się do pracy

16.01.2020

W związku z realizacją projektu pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Trening Kompetencji Społecznych, Doradztwo Zawodowe, Animacja Społeczna.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram-Właczamy-się

02.01.2020

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – Pracownik gospodarczy

02.01.2020

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – Specjalista ds. handlu

23.12.2019

W związku z realizacją projektu pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Trening Kompetencji Społecznych, Doradztwo Zawodowe, Animacja Społeczna.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram Właczamy się (002)

17.12.2019

W związku z realizacją projektu pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe,Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Staże zawodowe

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia – Włączamy się do pracy

04.12.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17 pt. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”,” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07: Włączenie społeczne Działanie: 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług pośrednictwa pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku_pośrednik pracy

03.12.2019

W związku z realizacją projektu pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Trening Kompetencji Społecznych, Doradztwo Zawodowe, Animacja Społeczna.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram-Włączamy się

03.12.2019

W związku z realizacją projektu pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Trening Kompetencji Społecznych, Doradztwo Zawodowe, Animacja Społeczna.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram-Włączamy się

02.12.2019

W związku z realizacją projektu pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: kursy zawodowe

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram realizacji wsparcia – Włączamy się do pracy

29.11.2019

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – Włączany się do pracy – Kurs komputerowy

22.11.2019

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – Włączany się do pracy – Kurs komputerowy

7.11.2019

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – Włączany się do pracy – Sprzedawca z obsługą kasy fisklanej

28.10.2019

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – Włączany się do pracy – Pracownik biurowy z obsługą komputera

23.09.2019

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku_Obsługa klienta_Włączamy się do pracy

23.09.2019

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku_Rachunkowość_Włączamy się do pracy

23.09.2019

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku_Handlowiec_Włączamy się do pracy

5.08.2019

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie_rynku_-_doradca_zawodowy – Włączamy się do pracy

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie_rynku_-_ogrodnik – Włączamy się do pracy

5.08.2019

W związku z realizacją projektu pn. pn. Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie_rynku_-_stolarz – Włączamy się do pracy

12.06.2019

W związku z realizacją projektu pt. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07: Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku_pracownik biurowy z obsługą komputera

12.06.2019

W związku z realizacją projektu pt. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”, Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07: Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku_obsługa klienta z kasą fiskalną

7.03.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17 pt. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”,” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07: Włączenie społeczne Działanie: 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku_doradca zawodowy

7.03.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0066/17 pt. „Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych”,” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07: Włączenie społeczne Działanie: 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług pośrednictwa pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku_pośrednik pracy

Poprzedni
Następny