08kwiecień

Rynek szkoleniowy w Polsce, konsekwentnie od lat 90 ubiegłego stulecia, rozwija się coraz dynamiczniej. Wtedy to pracodawcy zrozumieli, że w ich interesie są kolejne inwestycje w rozwój swoich pracowników, gdyż zdobyte przez nich nowe umiejętności i doskonalenie już posiadanych są bezpośrednim wkładem w rozwój i profesjonalizm firmy, a pieniądze włożone w szkolenia są inwestycją, która w perspektywie długofalowej jak najbardziej się opłaci.

Nie powinno więc nikogo dziwić, że szkoły szkoleniowe, w tym Grupa Profesja, odpowiadają na rynkowe zapotrzebowanie i prezentują bogatą i niezwykle zróżnicowaną ofertę. Co najistotniejsze, coraz większą popularnością cieszą się zindywidualizowane szkolenia „szyte na miarę” i odpowiadające na najpilniejsze potrzeby kadrowe firmy. Poprzedzone są one szczegółowymi wywiadami z pracownikami, które pozwalają określić jaki jest ich poziom wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie oraz które kompetencje są dla konkretnej grupy najbardziej przydatne.

Tym, co wydaje się jednak największym wyzwaniem na początku nowej dekady, to konieczność stawienia czoła nowej rzeczywistości w jakiej się znajdziemy w chwili, gdy pandemia minie, a wszystkie firmy powrócą do działania w standardowej formie. Obecnie większość przedsiębiorstw zmuszona została do przeniesienia swoich ofert na platformy internetowe i udostępnienia szkoleń w formie online. Część z firm była już przystosowana do tego rozwiązania i praktykowała podobne formy nauczania wcześniej, lecz dla wielu jest to całkowita nowość i musi bardzo szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. Należy jednak zauważyć, że proces ten tylko przyspieszył to, co i tak było nieuniknione. Świat usług staje się coraz bardziej zdigitalizowany, klienci bardzo chętnie korzystają z możliwości do samorozwoju w swoim domu, a ci, którzy do tej pory nie byli do tego przekonani, chcąc nie chcąc uczynią to teraz, chociażby z braku innych alternatyw.

Z tego powodu, coraz popularniejsze staną się nowe formy i narzędzia nauczania wykorzystujące: wirtualną rzeczywistość – umożliwiające wirtualne wycieczki do wybranych miejsc na całym świecie, zdjęcia 360°, pigułki wiedzy, interaktywne PDF-y, czy wersje demo poszczególnych szkoleń, które umożliwiają przekonanie się, czy rozważane przez klientów szkolenie jest dokładnie tym, czego oczekują. Nowe metody nauczania nie tylko znacząco uatrakcyjnią kursy, ale i będą kolejnym krokiem w kierunku odejścia od nudnych form wykładowych, które nie dość, że kojarzą się ze szkolnymi ławkami to jeszcze są zdecydowanie mniej efektywne.

Jak więc łatwo zauważyć, najbliższe miesiące przyniosą wiele trwałych zmian na rynku, co niejako zmusi wiele firm do transformacji i rozwoju oraz wprowadzenia kolejnych innowacji, w wyniku których przedsiębiorstwa nabiorą nowocześniejszego i przyjaźniejszego dla klienta charakteru.