Termin realizacji:01.09.2016 – 28.02.2018

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania z UE: 1 599 584, 40 zł

Wyszkolić, zatrudnić, wzmocnić i utrzymać w zatrudnieniu – kobiety 50+