Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący

Wykwalifikowani i doświadczeni
– sprawni i pracujący

Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE:  931 629,80 zł.

Jaki jest cel projektu
Wykwalifikowani i doświadczeni
– sprawni i pracujący?

Celem projektu “Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” jest udzielenie nieodpłatnej pomocy mieszkańcom powiatu wrzesińskiego, średzkiego oraz słupeckiego, którzy ukończyli 30 rok życia i z przyczyn losowych mieli utrudniony dostęp do wiedzy, trudności w znalezieniu pracy, podjęciu zatrudnienia.

Kto może wziąć udział w projekcie
Wykwalifikowani i doświadczeni
– sprawni i pracujący?

O udział w projekcie mogą starać się osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które posiadają status osoby niepełnosprawnej, mieszkają w jednym z powiatów: wrzesińskim, średzkim, słupeckim i mają od 30 do 64 lat.

Dlaczego warto
wziąć udział w projekcie
Wykwalifikowani i doświadczeni
-sprawni i pracujący?

Udział w projekcie realnie zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia.
Uczestnicy mają dostęp do w pełni darmowych:
– spotkań z doradcą zawodowym
– zajęć  z jobcoachem (nauczycielem zawodu)
– kursów zawodowych (podczas nauki otrzymują stypendium szkoleniowe)
Każdy z uczestników ma zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz indywidualne pośrednictwo pracy.
Ważnym elementem projektu są 3-miesięczne staże zawodowe, z które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.

Gdzie można się zgłosić,
aby wziąć udział w projekcie
Wykwalifikowani i doświadczeni
– sprawni i pracujący?

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” RPWP.06.02.00-30-0125/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa , zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Projektu które znajduje się w Poznaniu, przy ul. Sieradzkiej 24 dodatkowe informacje można uzyskać również pisząc na adres: projekty@grupaprofesja.com lub dzwoniąc pod numer 577 666 854

Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

30.05.2019

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” RPWP.06.02.00-30-0125/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa , zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku_Wykwalifikowani i doświadczeni_Piła kurs komputerowy

29.05.2019

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” RPWP.06.02.00-30-0125/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa , zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku_Wykwalifikowani i doświadczeni_Słupca_pracownik gospodarczy

29.05.2019

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” RPWP.06.02.00-30-0125/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa , zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku_Wykwalifikowani i doświadczeni_Konin telemarketer

30.04.2019

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” RPWP.06.02.00-30-0125/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa , zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku wraz z załącznikami – kursy komputerowe – Wykwalifikowani i doświadczeni

26.04.2019

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” RPWP.06.02.00-30-0125/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa , zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku wraz z załącznikami_kursy/szkolenia zawodowe_Wykwalifikowani i doświadczeni

12.04.2019

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” RPWP.06.02.00-30-0125/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa , zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku wraz z załącznikami-kursy/szkolenia zawodowe_Wykwalifikowani i doświadczeni

28.03.2019

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” RPWP.06.02.00-30-0125/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa , zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku wraz z załącznikami-kursy/szkolenia zawodowe_Wykwalifikowani i doświadczeni

28.02.2019

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” RPWP.06.02.00-30-0125/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa , zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku wraz z załącznikami

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Wykaz obszarów OSI
Wzór oświadczenia uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych
Oświadczenia uczestnika projektu
Obowiązek informacyjny dla kandydata na uczestnika projektu
Umowa uczestnictwa w projekcie

Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący