Niezwykle szybkie narzędzie diagnostyczne!

 

Już pierwsza sesja z konsultantem pokazuje źródło problemu i pozwala ułożyć skuteczny plan działania!

 


Metodę ustawień systemowych wykorzystuje się m.in. w celu:

+

Poprawy relacji między pracownikami i klientami

Rozwiązywania konfliktów

r

Rozwiązywania kryzysów w firmach

Doskonalenia funkcji lidera

T

Pomocy w podejmowaniu strategicznych decyzji

&

Ułatwienia reorganizacji struktur wewnętrznych

U

Uzyskania klarownej oceny sytuacji

 

9

Odkrycia nowych możliwości i kierunków rozwoju

Kto może skorzystać z ustawień biznesowych? Każdy:

 

Od prezesów firm i właścicieli interesów rodzinnych, poprzez menedżerów różnego szczebla, po szeregowych pracowników, a także osoby bezrobotne. Praca ustawieniowa możliwa jest w grupach (warsztaty),  jak również w formie sesji indywidualnych.

Metoda ustawień systemowych w biznesie i organizacjach wywodzi się z ustawień systemowych rodzinnych Berta Hellingera. Zaobserwowano bowiem, że te same prawa działające w systemach rodzinnych, oddziałują w innych systemach, np. firmach, stowarzyszeniach, fundacjach itd.

Konsultant działa w zgodzie z tymi uniwersalnymi prawami, pomagając przywrócić równowagę w systemie. Zdrowa organizacja to taka, w której członkowie dobrze się czują i mogą wydajnie pracować. To taka, w której rotacja pracowników jest mała, a motywacja wysoka. Zarządzanie taką organizacją jest łatwe.

 

Jeśli system jest niezdrowy, brakuje w nim zaufania, lojalności i poczucia bezpieczeństwa. Pojawiają się konflikty, dochodzi do mobbingu, rośnie stres, frustracja i wypalenie zawodowe wśród pracowników.

 

Ustawienia pozwalają zobaczyć ukryte relacje w systemie. Poprzez ukazanie prawdziwych zależności, upadają utrwalone błędne osądy i opinie oraz ukazują się dostępne rozwiązania. Pokazanie rzeczywistości pozwala uzdrowić sytuację, przezwyciężyć impas, stagnację i ruszyć do przodu.

 

Masz pytanie?