Uczciwa praca się opłaca II

Uczciwa praca się opłaca

Uczciwa praca się opłaca, projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej z Poznania.
Kwota dofinansowania z UE: 940 498,65 zł

Nie dla wykluczenia społecznego!

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt jest skierowany do 66 osób (35K/31M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, zamieszkujących na terenie powiatu bytowskiego.

Kto może wziąć udział w projekcie
Uczciwa praca się opłaca II?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

– osoby z niepełnosprawnościami

– osoby bezrobotne lub bierne zawodowo

– o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych

– zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a więc uczące się, pracujące lub zamieszkujące) na terenie powiatu bytowskiego w następujących gminach :

-Bytów,

-Kołczygłowy,

-Miastko,

-Parchowo,

-Studzienice

-Trzebielino,

-Tuchomie,

-Borzytuchom,

-Czarna Dąbrówka.

Z czego mogą skorzystać uczestnicy projektu Uczciwa praca się opłaca II?

Uczestniczkom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

-indywidualne spotkania ze specjalistą ds. identyfikacji potrzeb grupy docelowej

-indywidualne doradztwo zawodowe,

-indywidualne spotkania z psychologiem,

-indywidualne spotkania z prawnikiem,

-indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,

-warsztaty grupowe: Rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,

-warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwania pracy,

-warsztaty grupowe: Integracja społeczna i animacja środowiskowa,

-wolontariat grupowy,

-szkolenia i kursy zawodowe,

-6-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1017,40 zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 90zł/miesiąc,

-ubezpieczenie NNW

Masz pytania?
Skontaktuj się z Biurem projektu
Uczciwa praca się opłaca II!

Biuro Projektu:

Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. 1 Maja 11/2, Bytów 77-100
Telefon: 733 222 736
E-mail: bytow@fundacja-spoleczna.pl

Uczciwa praca się opłaca II

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

24.02.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. „Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Działanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie
przeprowadzenie szkoleń/kursów,

zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Rozeznanie rynku – Pracownik administracyjno-biurowy

24.02.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. „Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie przeprowadzenie szkoleń/kursów,

zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Rozeznanie rynku – Pracownik Gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi

24.02.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. „Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Działanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie przeprowadzenie szkoleń/kursów,

zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Rozeznanie rynku – Przedstawiciel handlowy

24.02.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. „Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie przeprowadzenie szkoleń/kursów,

zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Rozeznanie-rynku-animator czasu wolnego

20.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych,

zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanych w załącznikach:

Rozeznanie – przeprowadzanie szkoleń/kursów

03.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych,

zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanych w załącznikach:

Rozeznanie – prac. gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi

03.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych,

zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanych w załącznikach:

Rozeznanie – pomoc kuchenna z uprawnieniami energetycznymi

03.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych,

zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanych w załącznikach:

Rozeznanie – pracownik administracyjno-biurowy

02.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego,

zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanych w załącznikach:

Rozeznanie – doradca zawodowy

02.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologa,

zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanych w załącznikach:

Rozeznanie – psycholog

31.10.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku prac. administracyjno-biurowy ECCC

22.10.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – prac. gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi

26.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku prac. administracyjno-biurowy ECCC

22.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Rozeznanie rynku – prac. gospodarczy

25.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – pracownik administracyjno-biurowy ECCC

20.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. “Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02.Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku_Uczciwa praca się opłaca II

14.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. „Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku – doradca zawodowy_Uczciwa praca się opłaca II

14.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt. „Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologa, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku – psycholog Uczciwa praca się opłaca II

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa
Formularz zgłoszenia
Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin rekrutacji
Regulamin warunków uczestnictwa
Umowa o uczestnictwo w projekcie

Uczciwa praca się opłaca II