Odpowiada za szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP, zapobiegania sytuacjom kryzysowym i przeciwdziałania zagrożeniom. Jako tour manager zapewnia bezpieczeństwo grupie i pomaga w organizacji wypraw. Członek kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Posiada doświadczenie w strukturach PSP oraz we współpracy z innymi podmiotami takimi jak Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne czy Centra Zarządzania Kryzysowego. Ukończył technologię ochrony środowiska z dyplomem Politechniki Poznańskiej. Absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.