23grudzień

W listopadzie 2019r odbyło się kilkudniowe szkolenie w Londynie, dotyczące coachingu systemowego, w którym wzięła udział Prezes Grupy Profesja, Dominika Flaczyk. Prowadzone było przez znakomitego coacha, Johna Whittington’a.

The Fundamentals (Part II) of Systemic Coaching and Constellations

Minione szkolenie było kontynuacją rozpoczętego w czerwcu kilkudniowego cyklu praktycznych warsztatów certyfikowanych przez ICF. Oferowało ono głębszą podróż w kierunku stosowania filozofii ustawień systemowych w coachingu dla biznesu. Obejmowało wiele zagadnień, m.in. jak korzystać z systemowego zadawania pytań w coachingu i konsultacjach organizacyjnych oraz zastosowania form strukturalnych. Dotyczyło również używania w praktyce „zdań systemowych”, określających prawdę i ukazujących możliwości. Badano, jak rozwinąć cechy przywództwa systemowego u swoich klientów, niezależnie od tego, czy są to osoby, zespoły czy całe systemy.

Coaching Constellations Polska

The Fundamentals (Part II) of Systemic Coaching and Constellations

Niedawno powstał plan przeprowadzenia w 2020 roku serii szkoleń na terenie Polski. W ten sposób narodziła się Coaching Constellations Polska, z którą rozpoczęliśmy współpracę.

Jej oferta szkoleniowa na rok 2020 i kolejne lata jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie szkoleniami z zakresu zastosowania coachingu systemowego w organizacjach. Dnia 8 i 9 października 2020r, na zaproszenie Prezes Dominiki Flaczyk, John Whittington poprowadzi w Poznaniu szkolenie z Podstaw cz. I.

O trenerze:

The Fundamentals (Part II) of Systemic Coaching and Constellations

John Whittington- założyciel Coaching Constellations. Główny moderator wszystkich szkoleń prowadzonych przez firmę, którą stworzył, aby pokazać korzyści z ustawień systemowych w coachingu. Jego książka Systemic Coaching and Constellations została opublikowana w kilkunastu językach na całym świecie, również w języku polskim. Przedstawia ona praktyczne podejście do obszaru ustawień systemowych w coachingu. Oprócz części teoretycznej, zawiera ona dużą ilość ćwiczeń i praktycznych przykładów.

The Fundamentals (Part II) of Systemic Coaching and Constellations

W 2008r. John założył nieformalne koło edukacyjne, aby podzielić się postawą i zasadami, będącymi podstawą coachingu systemowego. Z czasem przerodziło się to w akredytowane szkolenie, a w 2009r. powstała firma „Coaching Constellations”. John prowadzi teraz zespół facylitatorów i międzynarodowe szkolenia „na zaproszenie”.

Poprzez swoją firmę John organizuje również regularne warsztaty z konstelacji, mające na celu wsparcie witalności przywództwa i zdrowia organizacji. Warsztaty te oferują liderom okazję do naświetlenia ukrytej dynamiki, która podtrzymuje i ogranicza przepływ przywództwa. Trenerzy mogą zamawiać warsztaty i zachęcać swoich klientów do odkrywania konkretnych problemów i szerszych wyzwań, aby mogli skorzystać z tej metodologii i uzyskać nowy wgląd w kwestie osobiste, zawodowe i organizacyjne. Ten proces wyjaśniania i pozyskiwania zasobów stanowi wartość dodaną do relacji roboczych trener / klient i uwalnia świeżą energię w liderze i jego systemie.