06czerwiec

Konsultanci realizujący usługi rozwojowe wykazali się wysokimi kwalifikacjami interpersonalnymi, a powierzone zadania wykonywali skrupulatnie i terminowo. Wyróżnić należy dużą wiedzę merytoryczną i praktyczną trenerów prowadzących szkolenia, jak też ich doświadczenie biznesowe tj. umiejętność przekazywania informacji i rzetelne realizowanie programu. Eksperci przejawiali otwartość i gotowość do wyjaśniania problemów i wątpliwości, a omawiane treści były przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały.
Na uwagę zasługuje wysoki poziom orientacji na potrzeby klienta, dbałość o realizację szkoleń zgodnie z przyjętym planem, a także pełne zaangażowanie i profesjonalizm obsługujących nas Konsultantów Grupy Profesja.