06czerwiec

Firma bez zarzutu wywiązała się ze wszystkich zobowiązań. Trenerka wykazała się szeroką wiedzą merytoryczną oraz praktycznym podejściem do prezentowanych zagadnień. Podczas szkolenia nacisk kładziony był przede wszystkim na podnoszenie poziomu kompetencji doradców zawodowych poprzez prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi. Szkolenie zostało zrealizowane w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze, o czym świadczą pozytywne opinie uczestników szkolenia. Rekomendujemy firmę Grupa Profesja Sp. z o. o. jako profesjonalną i rzetelną firmę szkoleniową.