06Cze

Joanna Kruszyńska

Konsultanci realizujący usługi rozwojowe wykazali się wysokimi kwalifikacjami interpersonalnymi, a powierzone zadania wykonywali skrupulatnie i terminowo. Wyróżnić należy dużą wiedzę merytoryczną i praktyczną trenerów prowadzących szkolenia, jak też ich doświadczenie biznesowe tj. umiejętność przekazywania informacji i rzetelne realizowanie programu. Eksperci przejawiali otwartość i gotowość do wyjaśniania problemów i wątpliwości, a omawiane treści były przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały.
Na uwagę zasługuje wysoki poziom orientacji na potrzeby klienta, dbałość o realizację szkoleń zgodnie z przyjętym planem, a także pełne zaangażowanie i profesjonalizm obsługujących nas Konsultantów Grupy Profesja.

06Cze

prof. dr hab. Anna Fidelus

Firma bez zarzutu wywiązała się ze wszystkich zobowiązań. Trenerka wykazała się szeroką wiedzą merytoryczną oraz praktycznym podejściem do prezentowanych zagadnień. Podczas szkolenia nacisk kładziony był przede wszystkim na podnoszenie poziomu kompetencji doradców zawodowych poprzez prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi. Szkolenie zostało zrealizowane w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze, o czym świadczą pozytywne opinie uczestników szkolenia. Rekomendujemy firmę Grupa Profesja Sp. z o. o. jako profesjonalną i rzetelną firmę szkoleniową.