Katarzyna Machałowska

O trenerze

Doświadczony trener wykorzystujący znajomość nowoczesnych technik uczenia się do skutecznego podnoszenia wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników szkoleń poprzez m.in. wykorzystywanie form warsztatowych, modeli multimedialnych, case study, gier strategicznych, platform e-learningowych.

Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach dotyczących zagadnień przedsiębiorczości, prawa pracy (w tym zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego).

Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych oraz ponad 700 godzin doradztwa indywidualnego i grupowego.

Realizuje projekty szkoleniowego dla szerokiego przekroju grup społecznych w tym m.in. bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Członek i ekspert merytoryczny w Komisji Oceny Wniosków z programów OWES, Erasmus + oraz Narodowego Instytutu Wolności.

Menadżer kierunku „Kadry i płace” na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, wieloletni wykładowca akademicki.

Specjalizacje

Katarzyna Machałowska

Kadry i płace

Katarzyna Machałowska

Prawo pracy

Katarzyna Machałowska

Przedsiębiorczość

Informacje dodatkowe

  • 2014- 2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (studia podyplomowe) Kierunek: Doradztwo zawodowe i coaching kariery
  • 2009 – 2010 Grupa TROP w Warszawie, Kierunek: Szkoła Trenerów Biznesu
  • 2007 – 2008 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe), Kierunek: Rachunkowość
  • 2005 – 2007 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (studia magisterskie), Kierunek: Finanse Publiczne
  • 1998 – 2001 Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (studia licencjackie), Kierunek: Administracja Publiczna

Współautor podręczników dla uczestników dialogu społecznego w zakresie rozdziałów „Rady Dialogu Społecznego – zadania i zasady funkcjonowania”, „Rady Rynku Pracy- zadania i zasady funkcjonowania” ,„ Znajomość rynku pracy dla uczestników dialogu społecznego”.

Posiada Certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.