Train the trainer. Jak uczyć i trenować w pracy

Train the Trainer. Jak uczyć i trenować w pracy?

 

Cele szkolenia:

 • Poznanie zapotrzebowania uczestników, dobór odpowiednich metod nauczania oraz sposobów ich wykorzystania w prowadzeniu zajęć.
 • Zdobycie potrzebnych umiejętności menedżerskich (miękkich jak i twardych) w zakresie szkoleń.
 • Zrozumienie jak szkolić osoby dorosłe w poszczególnych organizacjach i instytucjach.

Profil uczestnika:
Trenerzy wewnętrzni w wielu firmach, doradcy zawodowi, edukatorzy.

Korzyści dla uczestnika:

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą wiedzieć:

 • Jak zapobiegać trudnościom podczas szkoleń;
 • Jak uczą się dorośli oraz jakie wobec nich stosować metody zajęciowe;
 • Jak utrzymać energię w zespole i motywację do nauki;
 • Jak opracować konkretny program szkoleniowy w oparciu o zapotrzebowanie uczestników.

Korzyści dla biznesu:

Stosowane metody:

 • Dyskusja moderowana
 • Case study
 • Praca grupowa i indywidualna
 • Ćwiczenia energetyzujące/rozgrzewające 

Program szkolenia:

 1. Określenie zapotrzebowania uczestników – rozmowy bezpośrednie, telefoniczne, obserwacja pracy, ankiety, analiza doświadczeń, analiza potrzeb oraz mocnych stron.
 2. Projektowanie szkolenia – narzędzia, schematy i struktury ćwiczeń, design thinking, przygotowanie wymagań do realizacji szkoleń (check listy i aspekty techniczne).
 3. Prowadzenie szkolenia – ćwiczenia indywidualne i grupowe, ćwiczenia rozgrzewające, dyskusja i refleksja, prowadzenie prezentacji i stosowania obrazów, praca z rzutnikiem.
 4. Interwencje trenerskie – poznanie i zrozumienie mechanizmów towarzyszących uczestnikom szkoleń (zarówno przed, w trakcie jak i po ich zakończeniu).
 5. Ocena realizacji szkolenia – zebranie informacji zwrotnych od uczestników szkolenia i przekazanie ich organizatorom.

 

Czas trwania szkolenia: 

3 dni

Szkolenie kończy się certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadzący:

Joanna Jadach

Joanna Jadach

Trener biznesu i konsultant rozwoju organizacji. Pracuje w oparciu o ponad 20 letnie doświadczenia biznesowe związane z pełnieniem różnych funkcji w organizacjach: menedżer sprzedaży, HR Biznes Partner, menedżer szkoleń i rozwoju, kierownik projektów edukacyjnych i HR-owych, związanych ze zmianą kultury organizacji (m. in. zaangażowania pracowników, polityki personalnej, rozwoju pracowników, motywującego przywództwa, zarządzania talentami i outplacementu).

Aktywny trener menedżerów i trenerów biznesu w obszarach: strategiczny HR, zarządzanie zespołami i kierowanie zespołem, komunikacja biznesowa oraz trening trenerów. Specjalizuje się we wspieraniu organizacji i zespołów HR w zmianach kultury organizacji poprzez wdrożenia systemów rozwoju kompetencji, zmian strukturalnych i przywództwa, budowania zaangażowania pracowników, zarządzania talentami i onboardingu.

Sylwetka Trenera

Kontakt

535 936 888

Zapytaj o szkolenie

Masz pytanie?

  Podobne szkolenia

  Prowadzący:

  Joanna Jadach

  Joanna Jadach

  Trener biznesu i konsultant rozwoju organizacji. Pracuje w oparciu o ponad 20 letnie doświadczenia biznesowe związane z pełnieniem różnych funkcji w organizacjach: menedżer sprzedaży, HR Biznes Partner, menedżer szkoleń i rozwoju, kierownik projektów edukacyjnych i HR-owych, związanych ze zmianą kultury organizacji (m. in. zaangażowania pracowników, polityki personalnej, rozwoju pracowników, motywującego przywództwa, zarządzania talentami i outplacementu).

  Aktywny trener menedżerów i trenerów biznesu w obszarach: strategiczny HR, zarządzanie zespołami i kierowanie zespołem, komunikacja biznesowa oraz trening trenerów. Specjalizuje się we wspieraniu organizacji i zespołów HR w zmianach kultury organizacji poprzez wdrożenia systemów rozwoju kompetencji, zmian strukturalnych i przywództwa, budowania zaangażowania pracowników, zarządzania talentami i onboardingu.

  Sylwetka Trenera

  Kontakt

  535 936 888

  Zapytaj o szkolenie