Synergiczny zespół w oparciu o FRIS

Synergiczny zespół w oparciu o FRIS

 

Cele szkolenia:

 • zrozumienie mechanizmów postrzegania rzeczywistości wpływających na nasz odbiór komunikatu lub sytuacji;
 • doświadczenie wielu gier szkoleniowych pokazujących różnice między poszczególnymi stylami;
 • stworzenie płaszczyzny do dyskusji, rozważań i wypracowania wzorca komunikacji w oparciu o zdobytą już wiedzę.

Profil uczestnika:
Adresatem są zespoły które chcą się lepiej poznać, rozwijać pomimo różnic, a nawet opierać o te różnice swój własny potencjał, a także się integrować osiągając lepsze efekty.

Korzyści dla pracownika:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są style myślenia wg. FRIS i poznają jego rodzaje;
 • jakie są modele komunikacyjne usprawniające udzielenie informacji zwrotnej;
 • jakie są fazy budowania zespołu oraz zrozumieją konflikty jako element budowania zespołu.

Korzyści dla biznesu:

Stosowane metody:

 • Case study
 • Dyskusja moderowana
 • Praca grupowa i indywidualna
 • Gry zespołowe
 • Autodiagnoza uczestników

Program szkolenia:

 1. Czym jest komunikacja – wspólne ćwiczenia w formie gry, pokazującej wzajemne różnice w podejściu do wykonania zadania.
 2. Czym jest FRIS – przedstawienie metodologii FRIS oraz stylów jego myślenia, autodiagnoza uczestników i przedstawienie raportów, prezentacja i wspólne ćwiczenie wybranych modeli komunikacyjnych.
 3. Czym jest zespół – wyjaśnienie czym jest synergiczna grupa, ukazanie FRIS jako procesu pomagającego w pracy projektowej, poruszenie zagadnienia konfliktu w zespole, tworzenie manifestu komunikacji jako nowego wyznacznika komunikacji w zespole.

 

Czas trwania szkolenia:  

Od 6 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw kawowych.

Szkolenie kończy się certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.

 

Prowadzący:

Katarzyna Czajkowska

Katarzyna Czajkowska

Akredytowany coach ICF na poziomie ACC, trener biznesu, trener FRIS, właściciel drukarni i wydawnictwa. Uczy coachingu w Akademii Coachingu Grupy SET . Ukończyła studia na kierunku Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Zarządzanie ze specjalizacją Psychologia w Zarządzaniu. Jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej mówców Toastmasters International, w ramach  której została finalistką Mistrzostw Polski mów Humorystycznych oraz została nagrodzona tytułem Wicemistrza Polski 2018 w Mowach Improwizowanych. Pomysłodawca i współorganizator poznańskiej Pracowni Lidera, gdzie rozwijane są kompetencje liderskie. Jest praktykiem metody Points Of You oraz jednym z nielicznych clean coachów w Polsce.

Sylwetka Trenera

Kontakt

535 936 888

Zapytaj o szkolenie

Masz pytanie?

Podobne szkolenia

Prowadzący:

Katarzyna Czajkowska

Katarzyna Czajkowska

Akredytowany coach ICF na poziomie ACC, trener biznesu, trener FRIS, właściciel drukarni i wydawnictwa. Uczy coachingu w Akademii Coachingu Grupy SET . Ukończyła studia na kierunku Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Zarządzanie ze specjalizacją Psychologia w Zarządzaniu. Jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej mówców Toastmasters International, w ramach  której została finalistką Mistrzostw Polski mów Humorystycznych oraz została nagrodzona tytułem Wicemistrza Polski 2018 w Mowach Improwizowanych. Pomysłodawca i współorganizator poznańskiej Pracowni Lidera, gdzie rozwijane są kompetencje liderskie. Jest praktykiem metody Points Of You oraz jednym z nielicznych clean coachów w Polsce.

Sylwetka Trenera

Kontakt

535 936 888

Zapytaj o szkolenie