Profile osobowości a style zarządzania.

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

Wpływ naszego profilu na zachowania i role jakie pełnimy.

PRISM  opisuje nie tylko naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, ale także sposób, w jaki potrafi je dostosować  do konkretnego środowiska w którym przebywa lub też do zaistniałej sytuacji, bądź pełnionej roli.

Lepiej zrozumiesz  siebie i preferencje behawioralne.

Jak najlepiej wykorzystać silne strony oraz zminimalizować ich negatywny wpływ, w przypadku, gdy będą zbyt nasilone. Im lepiej zrozumiesz, w jaki sposób podchodzisz do różnych sytuacji, tym bardziej efektywnie będziesz wykorzystywać swój potencjał i tym częściej będziesz podejmować decyzje prowadzące do lepszych rezultatów.

Jak komunikować się i zarządzać emocjami w zależności od profilu PRSIM.

Badania potwierdzają, że wysoka inteligencja emocjonalna jest jednym z gwarantów naszej skuteczności, że przyszłe pokolenia chcą pracować z szefami którzy potrafią zarządzać emocjami swoimi i zespołu. Lider który ma poczucie własnej wartości buduje atmosferę sprzyjającą wysokiej motywacji do pracy, a dobra organizacja pracy także wynika z wewnętrznych uwarunkowań, które można rozszyfrować i je zmienić tak aby nam służyły a nie nas i innych niszczyły.

Co wyróżnia to szkolenie?

Wykorzystanie narzędzi wspomagających odzyskanie zablokowanych pokładów energii.

Współczesna nauka dostarcza nam coraz więcej potwierdzeń jaka siła tkwi w naszym wnętrzu, jak naszą osobowością wpływamy na innych. Jak motywujemy, a jak demotywujemy przez to kim jesteśmy.

Wykorzystanie najnowszej metodologii PRISM Brain Mapping

Neurolodzy – których największe odkrycia przypadają na ostatnie 10-15 lat – udowodnili, że mózg jest niesamowicie elastyczny, jeżeli chodzi o możliwość dostosowania się i zmiany. Narzędzie PRISM koncentruje się nie tylko na budowie funkcjonalnej mózgu, ale także na tym, w jaki sposób sieci połączeń nerwowych oddziałują wzajemnie poprzez substancje chemiczne.

Budowanie samoświadomości poprzez zrozumienie własnego profilu PRISM.

Dzięki lepszym poznawaniu siebie krok po kroku będziesz wiedzieć więcej o sobie, o swoich silnych stronach i obszarach wymagających rozwoju.

Agenda

Część 1. Mój profil PRISM Brain Mapping i jego wpływ na sposób zarządzania 

 • 8 wymiarów. Silne strony i potencjalne słabości jeżeli mocne strony są zbyt nasilone.
 • Co jest najbardziej charakterystyczne dla każdego z typów osobowości?
 • Mocne i słabe strony w zarządzaniu w zależności od poszczególnej siły 8 wymiarów PRISM.
 • Co może nas blokować w każdym wymiarze?
 • Identyfikacja stylów komunikowania się osób z odmiennymi preferowanymi zachowaniami oraz niwelowanie barier komunikacyjnych.

Część 2. Diagram PRISM – relacje pomiędzy prawą a lewą półkulą mózgu

 • Lewa i prawa półkula – ich dominacja i odzwierciedlenie w profilu osobowości.
 • Przednia część mózgu – kora motoryczna a tylna część mózgu – kora sensoryczna.
 • W jaki sposób badana osoba będzie się zachowywać, gdy zostanie zaangażowana w zadania wymagające osiągnięcia wymiernych rezultatów lub gdy znajdzie się pod presją?
 • Jakie tendencje w zachowaniach wykazujemy w sytuacjach społecznych, które będą wymagały nawiązania relacji z innymi?
 • „Przełączanie się” z obszaru decyzyjnego na obszar społeczny

Część 3. Znajomość profili osobowości, samoświadomość własnego stylu komunikacji oraz większa uważność na drugiego człowieka

 • Czy jestem niewolnikiem swojej osobowości?
 • Asertywność, pewność siebie – jakie obszary uruchamiają?
 • Style zachowań w sytuacjach konfliktowych – wbudowane wzorce wraz z dominacją określonych obszarów mózgu.
 • Jak możemy wpływać na nasz umysł? Cztery wymiary istnienia: Umysł-Emocje-Ciało-Dusza.

Część 4. Co warto uszanować w swoim profilu, a nas czym warto popracować, aby być bardziej skutecznym ? 

 • “Błogosławieństwa i przekleństwa” danego profilu.
 • Gdy nadmiar “mocnej strony” przeradza się w naszą słabość?
 • Czego nam potrzeba w naszej osobowości aby osiągnąć to na czym nam zależy w życiu?

Część 5. Profile osobowości PRISM – Przyczyny stresu i stanów frustracji wynikające z działań niezgodnych z naszym profilem

 • Co oznacza wymiar “bazowy” i adaptacyjny”
 • 8 wymiarów PRISM i ich wymiar “bazowy” i “adaptacyjny” – co się dzieje jeżeli nie zachodzą na siebie.
 • Co w naszej historii życiowej mogła zablokować rozwój danego wymiaru?
 • Techniki odblokowywania energii każdego z wymiarów.

Część 6. Jak komunikować się i budować dobre relacje, w zależności od dominującego profilu?

 • Umiejętność rozpoznania profilu drugiej strony.
 • Ekstrawersja i introwersja jaki ma wpływ na relacje ze sobą i innymi?
 • Przyczyny nieporozumień w komunikacji wynikające z tego, że “patrzymy na to samo a widzimy co innego”

Część 6. Jak uzyskać większy dostęp do własnych zasobów?

 • Jak zwiększyć szanse wpływu w zarządzaniu zespołem poprzez pracę nad sobą?
 • Podniesiemy nasze zdolności komunikacyjne i obniżymy poziom stresu.
 • Wpłyniemy na wzrost naszej efektywności w codziennym życiu.
 • Identyfikowanie poziomu zdolności ludzi do rozumienia i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób.

Zapisz się na szkolenie

Trenerzy

Dorota Jaślan

Trener, doradca biznesowy, doświadczony manager, przyszła terapeutka. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 15 lat zajmuje się tematyką budowania zespołów, relacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i zarządzania zmianą. Była przewodniczącą Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała z wieloma firmami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Prywatnie należy do Stowarzyszenia Kilimandżaro. W czerwcu 2014 roku zdobyła najwyższy wulkan Azji Demawend (5610m n.p.m.), w lutym 2015 Orizabę (Ameryka Północna) 5200 m n.p.m.