Profile osobowości a style zarządzania

Profile osobowości a style zarządzania

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

Wpływ naszego profilu na zachowania i role jakie pełnimy.

PRISM  opisuje nie tylko naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, ale także sposób, w jaki potrafi je dostosować  do konkretnego środowiska w którym przebywa lub też do zaistniałej sytuacji, bądź pełnionej roli.

Lepiej zrozumiesz  siebie i preferencje behawioralne.

Jak najlepiej wykorzystać silne strony oraz zminimalizować ich negatywny wpływ, w przypadku, gdy będą zbyt nasilone. Im lepiej zrozumiesz, w jaki sposób podchodzisz do różnych sytuacji, tym bardziej efektywnie będziesz wykorzystywać swój potencjał i tym częściej będziesz podejmować decyzje prowadzące do lepszych rezultatów.

Jak komunikować się i zarządzać emocjami w zależności od profilu PRSIM.

Badania potwierdzają, że wysoka inteligencja emocjonalna jest jednym z gwarantów naszej skuteczności, że przyszłe pokolenia chcą pracować z szefami którzy potrafią zarządzać emocjami swoimi i zespołu. Lider który ma poczucie własnej wartości buduje atmosferę sprzyjającą wysokiej motywacji do pracy, a dobra organizacja pracy także wynika z wewnętrznych uwarunkowań, które można rozszyfrować i je zmienić tak aby nam służyły a nie nas i innych niszczyły.

Co wyróżnia to szkolenie?

Wykorzystanie narzędzi wspomagających odzyskanie zablokowanych pokładów energii.

Współczesna nauka dostarcza nam coraz więcej potwierdzeń jaka siła tkwi w naszym wnętrzu, jak naszą osobowością wpływamy na innych. Jak motywujemy, a jak demotywujemy przez to kim jesteśmy.

Wykorzystanie najnowszej metodologii PRISM Brain Mapping

Neurolodzy – których największe odkrycia przypadają na ostatnie 10-15 lat – udowodnili, że mózg jest niesamowicie elastyczny, jeżeli chodzi o możliwość dostosowania się i zmiany. Narzędzie PRISM koncentruje się nie tylko na budowie funkcjonalnej mózgu, ale także na tym, w jaki sposób sieci połączeń nerwowych oddziałują wzajemnie poprzez substancje chemiczne.

Budowanie samoświadomości poprzez zrozumienie własnego profilu PRISM.

Dzięki lepszym poznawaniu siebie krok po kroku będziesz wiedzieć więcej o sobie, o swoich silnych stronach i obszarach wymagających rozwoju.

Agenda

Część 1. Mój profil PRISM Brain Mapping i jego wpływ na sposób zarządzania 

 • 8 wymiarów. Silne strony i potencjalne słabości jeżeli mocne strony są zbyt nasilone.
 • Co jest najbardziej charakterystyczne dla każdego z typów osobowości?
 • Mocne i słabe strony w zarządzaniu w zależności od poszczególnej siły 8 wymiarów PRISM.
 • Co może nas blokować w każdym wymiarze?
 • Identyfikacja stylów komunikowania się osób z odmiennymi preferowanymi zachowaniami oraz niwelowanie barier komunikacyjnych.

Część 2. Diagram PRISM – relacje pomiędzy prawą a lewą półkulą mózgu

 • Lewa i prawa półkula – ich dominacja i odzwierciedlenie w profilu osobowości.
 • Przednia część mózgu – kora motoryczna a tylna część mózgu – kora sensoryczna.
 • W jaki sposób badana osoba będzie się zachowywać, gdy zostanie zaangażowana w zadania wymagające osiągnięcia wymiernych rezultatów lub gdy znajdzie się pod presją?
 • Jakie tendencje w zachowaniach wykazujemy w sytuacjach społecznych, które będą wymagały nawiązania relacji z innymi?
 • „Przełączanie się” z obszaru decyzyjnego na obszar społeczny

Część 3. Znajomość profili osobowości, samoświadomość własnego stylu komunikacji oraz większa uważność na drugiego człowieka

 • Czy jestem niewolnikiem swojej osobowości?
 • Asertywność, pewność siebie – jakie obszary uruchamiają?
 • Style zachowań w sytuacjach konfliktowych – wbudowane wzorce wraz z dominacją określonych obszarów mózgu.
 • Jak możemy wpływać na nasz umysł? Cztery wymiary istnienia: Umysł-Emocje-Ciało-Dusza.

Część 4. Co warto uszanować w swoim profilu, a nas czym warto popracować, aby być bardziej skutecznym ? 

 • “Błogosławieństwa i przekleństwa” danego profilu.
 • Gdy nadmiar “mocnej strony” przeradza się w naszą słabość?
 • Czego nam potrzeba w naszej osobowości aby osiągnąć to na czym nam zależy w życiu?

Część 5. Profile osobowości PRISM – Przyczyny stresu i stanów frustracji wynikające z działań niezgodnych z naszym profilem

 • Co oznacza wymiar “bazowy” i adaptacyjny”
 • 8 wymiarów PRISM i ich wymiar “bazowy” i “adaptacyjny” – co się dzieje jeżeli nie zachodzą na siebie.
 • Co w naszej historii życiowej mogła zablokować rozwój danego wymiaru?
 • Techniki odblokowywania energii każdego z wymiarów.

Część 6. Jak komunikować się i budować dobre relacje, w zależności od dominującego profilu?

 • Umiejętność rozpoznania profilu drugiej strony.
 • Ekstrawersja i introwersja jaki ma wpływ na relacje ze sobą i innymi?
 • Przyczyny nieporozumień w komunikacji wynikające z tego, że “patrzymy na to samo a widzimy co innego”

Część 6. Jak uzyskać większy dostęp do własnych zasobów?

 • Jak zwiększyć szanse wpływu w zarządzaniu zespołem poprzez pracę nad sobą?
 • Podniesiemy nasze zdolności komunikacyjne i obniżymy poziom stresu.
 • Wpłyniemy na wzrost naszej efektywności w codziennym życiu.
 • Identyfikowanie poziomu zdolności ludzi do rozumienia i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób.

Zapisz się na szkolenie

  Trenerzy

  Dorota Jaślan

  Trener, doradca biznesowy, doświadczony manager, przyszła terapeutka. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 15 lat zajmuje się tematyką budowania zespołów, relacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i zarządzania zmianą. Była przewodniczącą Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała z wieloma firmami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Prywatnie należy do Stowarzyszenia Kilimandżaro. W czerwcu 2014 roku zdobyła najwyższy wulkan Azji Demawend (5610m n.p.m.), w lutym 2015 Orizabę (Ameryka Północna) 5200 m n.p.m.

  Sławomir Pela

  Odpowiada za szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP, zapobiegania sytuacjom kryzysowym i przeciwdziałania zagrożeniom. Jako tour manager zapewnia bezpieczeństwo grupie i pomaga w organizacji wypraw. Członek kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Posiada doświadczenie w strukturach PSP oraz we współpracy z innymi podmiotami takimi jak Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne czy Centra Zarządzania Kryzysowego. Ukończył technologię ochrony środowiska z dyplomem Politechniki Poznańskiej. Absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

  Małgorzata Pankiewicz-Buko

  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju kompetencji osobistych oraz doradztwa zawodowego. W swoich szkoleniach zawsze łączy wiedzę teoretyczną z ćwiczeniami praktycznymi i zadaniami integrującymi grupę, wspomagającymi proces współpracy wśród pracowników. Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychologia pracy i organizacji.

  Patrycja Dziuba

  Specjalizuje się w realizacji sesji szkoleniowych z zakresu: inteligencji emocjonalnej, efektywnej komunikacji, motywacji, radzenia sobie ze stresem i określenia celów rozwoju. Swoją pracę opiera na dwóch filarach: dynamice procesu grupowego oraz narzędziach podejścia poznawczo – behawioralnego, co pozwala na natychmiastowe wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz wdrożenie zmian w swoje życie. Od wielu lat buduje doświadczenie i zdobywa wiedzę z różnorodnymi grupami społecznymi, które utwierdzają ją w przekonaniu, że zmiana możliwa jest na każdym etapie naszego życia. Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia pracy i organizacji, a także socjologii o specjalności praca socjalna i ekonomia społeczna. Aktualnie jako doktorantka w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zajmuje się tematyką tożsamości.

  Oliwia Samelak

  Z wykształcenia psycholog i ekonomista. Pisze pracę doktorską z połączenia tych dwóch dziedzin wiedzy. Od ponad 10 lat pomaga z sukcesem ludziom i organizacjom w rozwoju, a jej misją jest to, aby uczyć i inspirować ludzi do życia pełnego sensu i znaczenia. W swojej pracy korzysta z wiedzy interdyscyplinarnej, ale na gruncie psychologii szczególnie bliskie jej sercu są trzy podejścia: terapia akceptacji i zaangażowania, praca z ciałem i psychologia pozytywna. Od początku epidemii koronawirusa prowadzi na Facebooku stronę „Pomoc psychologiczna w kwarantannie”, która okazała się bardzo przydatna dla wielu klientów, ponieważ w ciągu niecałych 3 tygodni uzyskała aż tysiąc polubień.

  Hanna Jankiewicz

  Uczy Managerów jak zarządzać zespołami. Doświadczony praktyk z zakresu budowania i zarządzania zespołami sprzedażowymi oraz zarządzania rozproszoną strukturą sprzedaży. Od 18 lat związana z branżą ubezpieczeniową, finansową, a ostatnio z segmentem metali szlachetnych.  Doświadczenie zdobywała pracując w Firmach takich jak: Warta TUiR, PZU SA, Deutsche Bank, Powszechny Dom Kredytowy, Idea Expert (Grupa Geting Bank), Goldenmark SA.

  Prowadząc szkolenia, wykorzystuje naturalny talent do skutecznego działania i swoje 18-letnie doświadczenie. Uczy i wspiera managerów , aby mogli:
  1. Poznać i rozwinąć swoje talenty.
  2. Po to, aby potrafili skutecznie zbudować i prowadzić swoje zespoły.
  3. Po to, aby Firmy, w których pracują z sukcesem realizowały swoje cele

  Katarzyna Czajkowska

  Akredytowany coach ICF na poziomie ACC, trener biznesu, trener FRIS, właściciel drukarni i wydawnictwa. Uczy coachingu w Akademii Coachingu Grupy SET . Ukończyła studia na kierunku Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Zarządzanie ze specjalizacją Psychologia w Zarządzaniu. Jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej mówców Toastmasters International, w ramach  której została finalistką Mistrzostw Polski mów Humorystycznych oraz została nagrodzona tytułem Wicemistrza Polski 2018 w Mowach Improwizowanych. Pomysłodawca i współorganizator poznańskiej Pracowni Lidera, gdzie rozwijane są kompetencje liderskie. Jest praktykiem metody Points Of You oraz jednym z nielicznych clean coachów w Polsce.

  Małgorzata Dębska

  Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia oraz warsztaty w obszarze rozwoju osobistego, kompetencji miękkich, zarządzania sobą w czasie, przywództwa, kreatywności oraz budowania kariery. Zajmuje się psychoterapią oraz psychoedukacją. Wspiera w rozwoju umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie z problemami, poszerzaniu możliwości pełniejszego rozumienia siebie i swoich potrzeb, pomocą w wyznaczaniu życiowych celów i wsparciem w ich realizacji.

  Pomaga w planowaniu oraz rozwijaniu kariery zawodowej, w znalezieniu oraz osiągnięciu satysfakcji z pracy. Jej indywidualnym zamiłowaniem w pracy trenera jest rozwój kompetencji społecznych, tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników oraz tworzenie systemów wsparcia i pomoc w aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników. Na sali szkoleniowej pracuje w sposób warsztatowy, aktywny, bazując na potencjale i doświadczeniach uczestników szkoleń. Stawia na profesjonalizm i swobodę kontaktu z drugim człowiekiem.

  Joanna Jadach

  Trener biznesu i konsultant rozwoju organizacji. Pracuje w oparciu o ponad 20 letnie doświadczenia biznesowe związane z pełnieniem różnych funkcji w organizacjach: menedżer sprzedaży, HR Biznes Partner, menedżer szkoleń i rozwoju, kierownik projektów edukacyjnych i HR-owych, związanych ze zmianą kultury organizacji (m. in. zaangażowania pracowników, polityki personalnej, rozwoju pracowników, motywującego przywództwa, zarządzania talentami i outplacementu).

  Aktywny trener menedżerów i trenerów biznesu w obszarach: strategiczny HR, zarządzanie zespołami i kierowanie zespołem, komunikacja biznesowa oraz trening trenerów. Specjalizuje się we wspieraniu organizacji i zespołów HR w zmianach kultury organizacji poprzez wdrożenia systemów rozwoju kompetencji, zmian strukturalnych i przywództwa, budowania zaangażowania pracowników, zarządzania talentami i onboardingu.

  Katarzyna Jagiełło

  Ekspert personal leadership, certyfikowany trener i partner globalny Talent Dynamics – systemu szkolenia przywództwa, współwłaścicielka firmy Talent Up. Członek Entrepreneurs Institute. Ukończyła finanse i bankowość oraz podyplomowe studia o kierunku Kształtowanie Umiejętności Przywódczych na SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Informedia Polska – firmie z grupy Międzynarodowych Targów Warszawskich, Aegon, bankach Fortis i DNB, kanale telewizyjnym FOX Life.

  Opracowała autorską metodę My Talent Up służącą do akceleracji biznesu. Łączy ona odkrycie naturalnego talentu z byciem świadomym liderem i budowaniem silnej marki organizacji. Autorka testu Twój Naturalny Styl Przywództwa.

  Andrzej Zabawa
  Trener z praktycznym doświadczeniem biznesowym w sprzedaży, zarządzaniu operacyjnym oraz rozwoju kompetencyjnym pracowników. Certyfikowany coach i  konsultant biznesowy. Prowadzi szkolenia związane m.in. z obszarami obsługi klienta, sprzedaży i obsługi klienta przez telefon, organizacji i zarządzania w call center, komunikacji i budowania relacji, zarządzania zespołem, coachingu. Zajmuje się także doradztwem biznesowym i konsultingiem w zakresie strategii i taktyki biznesowej.
  Ukończył m.in. Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Podyplomowe  Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji i SWPS w Warszawie. Posiada certyfikaty Coachingowe CFC i  PCD akredytacje IIC w Noble Manhattan Coaching.
  Joanna Bogielczyk

  Trener biznesu i coach, praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem w budowaniu wizerunku eksperta. Jest jedną z tych wyjątkowych, pełnych zapału osób, które otwarcie dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Pomaga w tworzeniu silnych marek, w promocji i w zwiększaniu sprzedaży. Uczy jak za pomocą autoprezentacji i wystąpień publicznych pozycjonować się jako ekspert. Partner biznesowy setek przedsiębiorstw, administracji samorządowych i organizacji biznesowych. Klienci cenią jej pragmatyzm, bo poleca tylko sprawdzone rozwiązania.

  Sandra Zakrzewska

  Psycholog i psychoterapeuta systemowy z pasji i wykształcenia, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie kontynuuje edukację i superwizję.  Ukończyła m.in. kurs Psychoterapii Indywidualnej, Grupowej i Rodzin w podejściu systemowym, a także Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. Na co dzień pracuje głównie z parami i rodzinami w oparciu o założenia terapii systemowej zakładającej, że nasze emocje i zachowania są ściśle związane z funkcjonowaniem bliskich nam osób. Prowadzi także szkolenia z motywacji, skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem.

  Marta Żurowska

  Od 16 lat pracuje w biznesie, pełniła  m.in. funkcję menedżera ds. rozwoju kompetencji sieci sprzedaży w Santander Leasing S.A.  – odpowiadała za wzrost umiejętności w sieci sprzedaży, w szczególności u doradców leasingowych. Wdrożyła liczne projekty (m.in. modele kompetencyjne, programy wdrożenia nowych doradców leasingowych, e-learningi z zakresu wiedzy  o leasingu, system sprawdzania wiedzy – ogólnopolskie testy wiedzy w sieci sprzedaży).  Specjalizuje się w szkoleniach dla menedżerów oraz ich zespołów z zakresu komunikacji i współpracy. Prowadzi również treningi indywidualne dla menedżerów.

  Marta Poczta

  Certyfikowany trener biznesu, szkoleniowiec, doświadczony praktyk sprzedaży. Od 2004r. aktywnie związana z rynkiem rozwoju i szkoleń. Prowadzi autorskie programy rozwojowe w obszarze biznesu, jest Koordynatorem Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK oraz członkiem Klubu Biznesowego Toastmasters Business Club w Poznaniu. Prowadzi specjalistyczne kursy i warsztaty językowe w zakresie skutecznej komunikacji, delegowania zadań, budowania zaangażowania, ownershipu, wystąpień publicznych w j.angielskim i j.rosyjskim. Specjalizuje się w prowadzeniu rekrutacji, projektów coachingowych i szkoleniowych m.in. z tematów: The Challenger Sales, Warsztaty kreatywne dla trenerów, Różnice międzykulturowe.

  Magdalena Koźmala

  Właścicielka, twórczyni marki oraz redaktor naczelna Business & Prestige – magazynu dla menedżerek, z wykształcenia politolog i prawnik, wpisana na listę wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

  Kobieta z pasją i ogromną energią, konsekwentnie dążąca do realizacji celów. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zarządzania zespołem i sprzedażą. Wyróżnia ją doskonała zdolność budowania relacji i działania od pomysłu do realizacji. Trener biznesu, ekspertka mowy ciała, budowania wizerunku i relacji w biznesie, certyfikowana przez dr Paula Ekmana – najlepszego specjalistę w dziedzinie body language na świecie. Zdobywczyni tytułu „Laur Eksperta” za autorskie szkolenie Mowa ciała i wykrywanie kłamstwa w biznesie”, Laureatka nagrody Polish Business Queen w kategorii Queen of Prestige

  Pomysłodawczyni i producentka ogólnopolskiej akcji CSR – #ProjektPomagam, w której łączy ludzi topowego biznesu i show biznesu, tworząc kampanie społeczne, aby wywołać uśmiech na twarzach dzieci – podopiecznych ogólnopolskich fundacji

  Małgorzata Olewnik

  Zmiękcza biznes i pomaga poukładać relacje. Przez kilkanaście lat w środku twardego biznesu (zarządzanie, tworzenie zespołów, sprzedaż, marketing, zarządzanie zespołami) pomogło jej zauważyć, co działa w biznesie a co nie. Najczęstszą przyczyną są błędy w komunikacji, różnice pokoleniowe, różnice w doświadczeniu. Czyli najważniejszy jest człowiek i nad nim trzeba się pochylić i pokazać też, że inni mają różne perspektywy i doświadczenie i że w różnorodności siła a nie słabość.

  Oana Tanase

  Coach, Systemic Facilitator and Founder at Systemic Leadership. 
  Experience: 5 years in human and organizational development; 10 years as an entrepreneur in the IT industry.
  Education: PhD in Business Administration, Master Practitioner in Systemic Coaching and Business Constellations, Practitioner Diploma in Executive Coaching.
  Vision: Systemic leadership is the evolutionary journey from division to wholeness and synergy, The fundamental shift in this journey is developing systemic awareness and becoming mindful of what supports and what interferes with the full expression of our potential both as individuals and as collectives.

  Vânia Magalhães

  Obecnie pracuje jako facylitatorka systemowa, Vânia wnosi na warsztaty swój otwarty umysł i podejście systemowo-logiczno-emocjonalne do rozwiązywania i wizualizacji wewnętrznej przedsiębiorczości. 18-letnia ścieżka zawodowa pracy z różnymi ludźmi i organizacjami zapewniła jej wiedzę o systemach z różnych perspektyw, Vânia rzuci więc uczestnikom wyzwanie, kwestionując dotychczasowe doświadczenie klienta, aby odkryć to, co jest naprawdę ważne dla członków grupy, kładąc podwaliny pod projekt systemowy, który zostanie zastosowany podczas warsztatów. Jako entuzjasta wykorzystania LEGO do kreatywnej dynamiki i badań, Vânia dąży do potwierdzenia, że ​​podejście systemowe pobudza siłę organizacyjną poprzez historie wyłaniające się z modeli LEGO.

  Daniel Weiss

  Stworzył wiele innowacyjnych warsztatów szkoleniowych, wdrażając przekrojowe metodologie takie jak: Lego® Serious Play®, Business Model YOU, Agile i Gamification. Jest jednym ze współautorów Business Model for Teams. W ramach różnych projektów europejskich szkolił edukatorów, facylitatorów, trenerów, kuratorów, młodych przedsiębiorców i dorosłych dążących do przebranżowienia. Wraz z Vanią MAGALHĂES zaprojektował  innowacyjne warsztaty łączące Systemowe, LEGO® Serious Play ® z Business Model You i Brandingiem.

  Katarzyna Machałowska

  Doświadczony trener wykorzystujący znajomość nowoczesnych technik uczenia się do skutecznego podnoszenia wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników szkoleń poprzez m.in. wykorzystywanie form warsztatowych, modeli multimedialnych, case study, gier strategicznych, platform e-learningowych.

  Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach dotyczących zagadnień przedsiębiorczości, prawa pracy (w tym zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego).

  Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych oraz ponad 700 godzin doradztwa indywidualnego i grupowego.

  Realizuje projekty szkoleniowego dla szerokiego przekroju grup społecznych w tym m.in. bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Członek i ekspert merytoryczny w Komisji Oceny Wniosków z programów OWES oraz Erasmus +.

   

  Iwa Costa

  Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, mediów społecznościowych, budowania wizerunku i marki osobistej oraz obsługi klienta

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży w dużych organizacjach międzynarodowych m.in. w zarządzaniu zespołami, realizacji celów biznesowych na rynku B2C i B2B, projektowaniu nowych produktów, zarządzaniu projektami, wdrażaniu zmian organizacyjnych i budowaniu zespołów

  Ukończone szkoły, szkolenia i kursy:

  • Master Business Trainer ODiTK (Dyplom Master Business Trainer Level Complex)
  • Szkoła Coachów Akademii Set (akredytacja CCA)
  • Roczna Szkoła Kreowania Wizerunku Make-Up Instruktors (Dyplom Konsultanta ds. wizerunku)
  • Makeup Artist’s Global Training Center licencja kolorysty “The 12 season Color Theory System”
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Kierunek Handel i Marketing
  Małgorzata Sikorska

  Małgorzata Sikorska, stylistka personalna DRESS no stress.

  Od kilku lat pracuje jako stylistka, rozwijając swoją pasję do mody i motywując głównie kobiety do dbania o swój wygląd i spójność wizerunkową. W swojej pracy wykorzystuje kilkunastoletnie doświadczenie pracy w korporacji farmaceutycznej, ucząc klientki, jak stosować dress code i jednocześnie zachować swój indywidualny styl.

  Prowadziła swój butik z ubraniami dla kobiet, dając klientkom serwis w postaci profesjonalnej obsługi, związanej nie tylko z ubraniem, ale również z nauką makijażu.

  W międzyczasie szkoliła się u stylistek: Moniki Jurczyk Osy i Dominiki Zaborowskiej. Wraz ze stylistką Ewą Francuzowicz, stworzyła projekt One Robią Styl.

  We współpracy z Akademią L’OREAL przeszkoliły  ok 200 stylistów fryzur z analizy kolorystycznej. Obecnie współpracuje z Konceptem Studio Figura, prowadząc stylowe warsztaty dla kobiet, które pracują nad zrzucaniem zbędnych kilogramów.

  W 2018 roku, wygrała konkurs dla stylistów, organizowany przez Avenidę. Podczas 23 urodzin marki Top Secret stylizowała klientki i klientów, przyczyniając się do wzrostu sprzedaży w salonach w King Cross Marcelin i Posnanii.

  Na co dzień pomagam kobietom w znalezieniu lepszej wersji siebie, stylizuje do sesji zdjęciowych i organizuje oraz prowadzi warsztaty wizerunkowe.

  Prowadzący:

  Dorota Jaślan

  Dorota Jaślan

  Trener, doradca biznesowy, doświadczony manager, przyszła terapeutka. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 15 lat zajmuje się tematyką budowania zespołów, relacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i zarządzania zmianą. Była przewodniczącą Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała z wieloma firmami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Prywatnie należy do Stowarzyszenia Kilimandżaro. W czerwcu 2014 roku zdobyła najwyższy wulkan Azji Demawend (5610m n.p.m.), w lutym 2015 Orizabę (Ameryka Północna) 5200 m n.p.m.
  Sylwetka Trenera

  Kontakt

  535 936 888

  Zapytaj o szkolenie

  Masz pytanie?

   Podobne szkolenia

   Prowadzący:

   Dorota Jaślan

   Dorota Jaślan

   Trener, doradca biznesowy, doświadczony manager, przyszła terapeutka. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 15 lat zajmuje się tematyką budowania zespołów, relacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i zarządzania zmianą. Była przewodniczącą Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała z wieloma firmami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Prywatnie należy do Stowarzyszenia Kilimandżaro. W czerwcu 2014 roku zdobyła najwyższy wulkan Azji Demawend (5610m n.p.m.), w lutym 2015 Orizabę (Ameryka Północna) 5200 m n.p.m.
   Sylwetka Trenera

   Kontakt

   535 936 888

   Zapytaj o szkolenie