Panel ekspercki online: „Zbuduj swoją tarczę na czas po kryzysie” PAKIET PREMIUM

To nie pierwszy kryzys, który dotyka wiele firm. Kryzysy towarzyszyły nam od zawsze. Jednak każdy kryzys kiedyś się kończy. Za chwilę wyjdziemy z obecnego kryzysu i co dalej? Rzeczywistość nie będzie już taka, jak przed pandemią i trzeba będzie się jak najszybciej odnaleźć i zaadaptować do nowych warunków życia i pracy.
Konieczne są nowe kompetencje, aby móc jak najlepiej wspierać swoją organizację w transformacji, którą firma będzie musiała przejść po kryzysie. To doskonały moment, aby do tego przygotować się już dziś! Jutro już się zaczęło!

Podczas Panelu zespół naszych ekspertów odpowie na kluczowe pytania:

 • jaka jest nowa rola lidera i jakich kompetencji potrzebuje nowoczesny lider
 • jak najlepiej wspierać swoją organizację
 • jak przeprowadzić zespół przez zmiany
 • jakich nowych narzędzi potrzebuje zespół sprzedażowy
 • jak radzić sobie ze skutkami stresu
 • jak przygotować sprzedaż do nowej rzeczywistości i jak zwiększyć jej skuteczność
 • jak prowadzić spotkania online
 • jak efektywnie zarządzać zespołem zdalnym

Na tej podstronie wykupisz pakiet PREMIUM.

Link do wykupienia pakietu STANDARD: https://grupaprofesja.com/szkolenie/panel-ekspercki-online-zbuduj-swoja-tarcze-na-czas-po-kryzysie-pakiet-standard/

Link do wykupienia pakietu VIP: https://grupaprofesja.com/szkolenie/panel-ekspercki-online-zbuduj-swoja-tarcze-na-czas-po-kryzysie-pakiet-vip/

 

Skuteczne radzenie sobie ze stresem jako narzędzie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.
Prowadząca: Małgorzata Pankiewicz-Buko

 

Cele wykładu/ prelekcji:

 • Zapoznanie Uczestników z najczęstszymi przyczynami stresu i negatywnego napięcia w życiu zawodowym i prywatnym oraz przekazanie wskazówek, jak sobie z nim skutecznie radzić
 • Rozwój umiejętności identyfikowania stresujących  sytuacji,  na przebieg których  mamy realny wpływ
 • Zainspirowanie Uczestników do szukania równowagi na gruncie: praca – dom- życie osobiste

Profil uczestnika:

Wykład  dedykowany jest dla wszystkich, którzy chcą znaleźć równowagę pomiędzy pracą i życiem rodzinnym, a także gotowi są zrozumieć stres aby świadomie wykorzystywać go dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania. Uczestnicy otrzymają niezbędną dawkę wiedzy oraz praktyczne narzędzia , które pomogą im minimalizować negatywne skutki stresu  oraz stworzyć równowagę potrzebną w codziennym życiu.

Korzyści dla Uczestników:

 • Dowiedzą się jak stworzyć zdrową równowagę w codziennym życiu
 • Poznają fizjologiczne źródło stresu jako reakcji hormonalnej i nabędą skuteczne techniki jego redukcji
 • Zdobędą narzędzia służące autoanalizie własnego radzenia sobie ze stresem oraz wewnątrz i zewnątrz sterowności

Stosowane metody:

 • wykład/ prelekcja online
 • praca z materiałami „bonusowymi”
 • kwestionariusze do autoanalizy własnych strategii działania

Program wykładu/ prelekcji:

 • Psychologiczne oraz interpersonalne źródła stresu i związanego z nim  negatywnego napięcia.
 • Zewnątrz/ wewnątrz sterowność a wewnętrzna satysfakcja człowieka z podejmowanych działań.
 • Identyfikacja i rozwijanie posiadanych zasobów emocjonalnych w celu redukcji stresorów
 • Zdrowa równowaga pomiędzy pracą, domem i rodziną- jak ją osiągnąć?
 • Mindfulness – czyli trening uważności w kontekście redukcji stresorów
 • Optymizm, jako najskuteczniejsze narzędzie walki ze stresem i negatywnymi emocjami

CZAS TRWANIA wykładu/ prelekcji:
1h

Przywództwo w dobie kryzysu
Prowadząca: Katarzyna Czajkowska

Cele wykładu/ prelekcji:

 • skupienie uwagi na potrzebach pracowników w kryzysie emocjonalnym oraz zdobycie odpowiedzi na pytanie: „jak nimi zarządzać?”;
 • zdobycie wiedzy, w jaki sposób zarządzać zespołem budując zarówno zaufanie, jak i efektywność;
 • poznanie kluczowych umiejętności i kompetencji przywódcy pracującego z zespołem zdalnym;
 • poznanie swoich pracowników pod kątem psychologii poznawczej, czyli stylów poznawczych według FRIS®

Profil uczestnika:

 • To szkolenie dla odpowiedzialnych liderów, którzy nie boją się zmiany paradygmatów;
 • To szkolenie dla liderów zarządzających zespołami w kryzysie emocjonalnym, którzy potrzebują narzędzi zarówno do dotarcie do pracownika jak i zrozumienia braku jego efektywności;
 • Zapraszamy menadżerów małych i dużych zespołów, którzy muszą zarządzać ludźmi zdalnie;
 • To szkolenie dla każdego, kto rozumie, że zmiana potrzebuje szybkich działań wdrożeniowych i poszukuje narzędzi, jakimi może tę zmianę wdrożyć;
 • To szkolenie dla liderów, którzy sami potrzebują wsparcia i zrozumienia swoich potrzeb.

Korzyści biznesowe. Po zakończeniu szkolenia/eventu, Uczestnicy: 

 • Będą znali neurologiczne podstawy kryzysu emocjonalnego, w jakim znaleźli się ich pracownicy i będą potrafili dostosowywać narzędzie do konkretnego etapu;
 • Będę znali cztery typy poznawcze według metodologii FRIS i sposób, w jaki dany styl reaguje i jakie są jego główne potrzeby;
 • Poznają prawa i atrybuty decydujące o wynikach sprzedażowych;
 • Nauczą się prowadzenia coachingowej rozmowy ze swoim pracownikiem, stawiania celów i efektywnego ich realizowania;
 • Zrozumieją stan, w jakim być może sami się znaleźli, co pozwoli im na lepsze zrozumienie siebie i potrzeb zespołu.

Stosowane metody: 

 • praca on-line,
 • wykład,
 • praca w podzespołach,
 • moderowana dyskusja.

Program:

 • Jak reaguje człowiek w obliczu zmiany;
 • Jak zarządzać zespołem w sytuacji trudnej;
 • Prawa dotyczące zarządzania zespołem zdalnym;
 • Fundamentalne cechy managera / atrybuty decydujące o wynikach;
 • Typologia – jak twoi ludzie reagują w zmianie (FRIS);
 • Poradnik dla managera-coacha;
 • Jak pracować coachingowo i budować cele dla pracowników (na przykładzie zespołu sprzedaży)?

CZAS TRWANIA wykładu/ prelekcji:

1h

Lider sprzedaży w zmieniającej się rzeczywistości – Szanse i zagrożenia
Prowadząca: Marta Poczta

Cele wykładu/ prelekcji:

 • Uczestnicy dowiedzą się, jak światowe kryzysy zmieniają trendy w sprzedaży i wpływają na postawy klientów;
 • Uczestnicy zostaną zapoznani z modelem wysokiej skuteczności w sprzedaży, który sprawdza się w każdych warunkach rynkowych;
 • Uczestnicy poznają trzy błędne przekonania na temat przejmowania kontroli w sprzedaży;
 • Uczestnicy poznają 9 porad na skuteczną sprzedaż w pandemii.

Profil uczestnika:

Panel jest dedykowany wszystkim dyrektorom zarządzającym, menedżerom i siłom sprzedaży, chcącym poznać najskuteczniejsze sposoby walki i budowania swojej pozycji na rynku w obliczu zmian i zagrożeń!

Korzyści biznesowe. Po zakończeniu panelu eksperckiego: 

 • Poprawi się funkcjonowanie pracowników sił sprzedaży w dobie kryzysu;
 • Siły sprzedaży będą przygotowane do skutecznej pracy w trudnych i nieplanowanych okolicznościach, takich jak pandemia;
 • Zwiększą efektywność i skuteczność w umawianiu i prowadzeniu spotkań biznesowych;
 • Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako grupy profesjonalistów);
 • Zwiększy się pewność oraz motywacja do działania w zespole sprzedaży.

Stosowane metody: 

 • mini wykład,
 • dyskusja moderowana,
 • prezentacja multimedialna,
 • badanie opinii (ankieta online),
 • dla wszystkich uczestników konferencji zadanie pre – i post- work.

Program:

„To jak sprzedajesz, stało się ważniejsze od tego, co sprzedajesz”

 1. Świat sprzedaży w obliczu zmian i zagrożeń – czyli jak kryzysy zmieniają trendy w sprzedaży.
 2. Wyzwania w sprzedaży w dobie kryzysu (wpływ pandemii na sprzedaż)
 3. Prezentacja wyników badań nad skutecznością sprzedażową handlowców.
 4. Trzy kluczowe umiejętności Lidera Sprzedaży, które decydują o jego skuteczności.
 5. 9 porad dotyczących sprzedaży w kryzysie (pandemii)
 6. Podsumowanie warsztatu w formie praktycznych wniosków.

CZAS TRWANIA wykładu/ prelekcji:

1h

Szkolenia online i narzędzia pracy zdalnej
Prowadząca: Joanna Bogielczyk

Cele wykładu/ prelekcji:

 • Poznanie narzędzi planowania i organizowania pracy zdalnej zespołu z wykorzystaniem konkretnych programów i aplikacji do spotkań online.
 • Zdobycie informacji, jak skutecznie wymieniać informacje i dokumenty z zespołem.
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób prowadzić spotkania z zespołem online, aby czuć się pewnie przed kamerą i budować profesjonalny wizerunek.
 • Poznanie zasad prowadzenia szkolenia online wraz z budowaniem i utrzymaniem zaangażowania uczestników spotkania.
 • Omówienie najczęstszych błędów w prowadzeniu szkoleń online oraz otrzymanie wskazówek, jak ich unikać.

Profil uczestnika:

Panel dedykowany jest:

 • liderom otwartym na zmiany
 • menadżerom, którzy stawiają na rozwój siebie i swoich pracowników oraz chcą być na bieżąco z nowymi technologiami
 • osobom, które zarządzają zespołem rozproszonym
 • menadżerom, którzy zarządzają zespołami zdalnie i chcą budować swój profesjonalny wizerunek
 • liderom, którzy sami potrzebują wsparcia i poznania programów i aplikacji ułatwiających pracę zdalną
 • wszystkim, którzy potrzebują szybkich działań wdrożeniowych w obliczu zmiany i poszukują do tego najlepszych narzędzi.

Korzyści biznesowe. Po zakończeniu szkolenia/eventu, Uczestnicy: 

 • Będą potrafili przygotować się technicznie do spotkania online.
 • Będę znali zasady budowania wizerunku eksperta podczas spotkania online.
 • Poznają programy i aplikacje do zdalnego zarządzania zespołem.
 • Będą umieli wykorzystać możliwości Messengera i whatsappa do komunikacji ze swoim zespołem.
 • Poznają program zoom do prowadzenia szkoleń online i nauczą się jego obsługi.

Stosowane metody: 

 • interaktywny wykład on-line,
 • analiza case study,
 • moderowana dyskusja.

Program:

 • Zalety i wyzwania spotkań online.
 • Omówienie narzędzi służących wymianie informacji i dokumentów w zespole (dysk Google, WeTransfer, Messeger i Whatsapp w pracy zdalnej, https://privnote.com/ – bezpieczne przekazywania haseł)
 • Zaplanowanie spotkania online i zasady informowania zespołu.
 • Przygotowanie się do spotkania online (sprzęt-mikrofon, kamera/ telefon, światło, statyw, światło i postawa przed kamerą, praca nad głosem)
 • Etapy i przebieg efektywnego szkolenia online.
 • Omówienie programu zoom do prowadzenia szkoleń online
 • Najczęstsze błędy popełniane podczas szkoleń online i wskazówki, jak się przed nimi ustrzec.
 • Pytania uczestników szkolenia.

CZAS TRWANIA wykładu/ prelekcji:

1h

Prowadzący:

Joanna Bogielczyk

Joanna Bogielczyk

Trener biznesu i coach, praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem w budowaniu wizerunku eksperta. Jest jedną z tych wyjątkowych, pełnych zapału osób, które otwarcie dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Pomaga w tworzeniu silnych marek, w promocji i w zwiększaniu sprzedaży. Uczy jak za pomocą autoprezentacji i wystąpień publicznych pozycjonować się jako ekspert. Partner biznesowy setek przedsiębiorstw, administracji samorządowych i organizacji biznesowych. Klienci cenią jej pragmatyzm, bo poleca tylko sprawdzone rozwiązania.

Sylwetka Trenera

Małgorzata Pankiewicz-Buko

Małgorzata Pankiewicz-Buko

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju kompetencji osobistych oraz doradztwa zawodowego. W swoich szkoleniach zawsze łączy wiedzę teoretyczną z ćwiczeniami praktycznymi i zadaniami integrującymi grupę, wspomagającymi proces współpracy wśród pracowników. Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychologia pracy i organizacji.
Sylwetka Trenera

Marta Poczta

Marta Poczta

Certyfikowany trener biznesu, szkoleniowiec, doświadczony praktyk sprzedaży. Od 2004r. aktywnie związana z rynkiem rozwoju i szkoleń. Prowadzi autorskie programy rozwojowe w obszarze biznesu, jest Koordynatorem Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK oraz członkiem Klubu Biznesowego Toastmasters Business Club w Poznaniu. Prowadzi specjalistyczne kursy i warsztaty językowe w zakresie skutecznej komunikacji, delegowania zadań, budowania zaangażowania, ownershipu, wystąpień publicznych w j.angielskim i j.rosyjskim. Specjalizuje się w prowadzeniu rekrutacji, projektów coachingowych i szkoleniowych m.in. z tematów: The Challenger Sales, Warsztaty kreatywne dla trenerów, Różnice międzykulturowe.

Sylwetka Trenera

Katarzyna Czajkowska

Katarzyna Czajkowska

Akredytowany coach ICF na poziomie ACC, trener biznesu, trener FRIS, właściciel drukarni i wydawnictwa. Uczy coachingu w Akademii Coachingu Grupy SET . Ukończyła studia na kierunku Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Zarządzanie ze specjalizacją Psychologia w Zarządzaniu. Jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej mówców Toastmasters International, w ramach  której została finalistką Mistrzostw Polski mów Humorystycznych oraz została nagrodzona tytułem Wicemistrza Polski 2018 w Mowach Improwizowanych. Pomysłodawca i współorganizator poznańskiej Pracowni Lidera, gdzie rozwijane są kompetencje liderskie. Jest praktykiem metody Points Of You oraz jednym z nielicznych clean coachów w Polsce.

Sylwetka Trenera

Kontakt

535 936 888

Zapytaj o szkolenie

Masz pytanie?

  Podobne szkolenia

  Prowadzący:

  Joanna Bogielczyk

  Joanna Bogielczyk

  Trener biznesu i coach, praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem w budowaniu wizerunku eksperta. Jest jedną z tych wyjątkowych, pełnych zapału osób, które otwarcie dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Pomaga w tworzeniu silnych marek, w promocji i w zwiększaniu sprzedaży. Uczy jak za pomocą autoprezentacji i wystąpień publicznych pozycjonować się jako ekspert. Partner biznesowy setek przedsiębiorstw, administracji samorządowych i organizacji biznesowych. Klienci cenią jej pragmatyzm, bo poleca tylko sprawdzone rozwiązania.

  Sylwetka Trenera

  Małgorzata Pankiewicz-Buko

  Małgorzata Pankiewicz-Buko

  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju kompetencji osobistych oraz doradztwa zawodowego. W swoich szkoleniach zawsze łączy wiedzę teoretyczną z ćwiczeniami praktycznymi i zadaniami integrującymi grupę, wspomagającymi proces współpracy wśród pracowników. Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychologia pracy i organizacji.
  Sylwetka Trenera

  Marta Poczta

  Marta Poczta

  Certyfikowany trener biznesu, szkoleniowiec, doświadczony praktyk sprzedaży. Od 2004r. aktywnie związana z rynkiem rozwoju i szkoleń. Prowadzi autorskie programy rozwojowe w obszarze biznesu, jest Koordynatorem Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK oraz członkiem Klubu Biznesowego Toastmasters Business Club w Poznaniu. Prowadzi specjalistyczne kursy i warsztaty językowe w zakresie skutecznej komunikacji, delegowania zadań, budowania zaangażowania, ownershipu, wystąpień publicznych w j.angielskim i j.rosyjskim. Specjalizuje się w prowadzeniu rekrutacji, projektów coachingowych i szkoleniowych m.in. z tematów: The Challenger Sales, Warsztaty kreatywne dla trenerów, Różnice międzykulturowe.

  Sylwetka Trenera

  Katarzyna Czajkowska

  Katarzyna Czajkowska

  Akredytowany coach ICF na poziomie ACC, trener biznesu, trener FRIS, właściciel drukarni i wydawnictwa. Uczy coachingu w Akademii Coachingu Grupy SET . Ukończyła studia na kierunku Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Zarządzanie ze specjalizacją Psychologia w Zarządzaniu. Jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej mówców Toastmasters International, w ramach  której została finalistką Mistrzostw Polski mów Humorystycznych oraz została nagrodzona tytułem Wicemistrza Polski 2018 w Mowach Improwizowanych. Pomysłodawca i współorganizator poznańskiej Pracowni Lidera, gdzie rozwijane są kompetencje liderskie. Jest praktykiem metody Points Of You oraz jednym z nielicznych clean coachów w Polsce.

  Sylwetka Trenera

  Kontakt

  535 936 888

  Zapytaj o szkolenie