05Maj

Niedawno wzięliśmy udział w szkoleniu online, którego celem było zapoznanie się z metodą Coachingu Systemowego oraz możliwościami jej zastosowania w codziennej pracy!

Szkolenie zostało przeprowadzone przez partnera z Rumunii w ramach realizacji projektu Grantowego: „Coaching systemowy nową ścieżką integracji” (ang. „Systemic coaching as new integration path”). W ramach projektu wspólnie wypracowujemy model reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym z zastosowaniem coachingu systemowego. 

Szkolenie się z coachingu systemowego
Szkolenie się z coachingu systemowego

Projekt cechuje się dużą innowacyjnością na rynku usług szkoleniowych. Wypracowany w partnerstwie model, będzie składać się z następujących elementów:

  • program szkoleń dla prowadzących aktywizację społeczną metodą coachingu systemowego,
  • program warsztatów grupowych metodą coachingu systemowego,
  • program sesji indywidualnych metodą coachingu systemowego,
  • rekomendacje dotyczące zastosowania metody coachingu systemowego jako nowej metody integracji społecznej.

Partnerem projektu jest firma VOLONTIK EXPERT LTD – Systemic Leadership, która posiada 9-letnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw z różnych branż w rozwoju i poprawie ich wyników poprzez oferowane usługi edukacyjne i rozwojowe.

Szkolenie przeprowadziła Oana Tanase – założycielka VOLONTIK EXPERT LTD – Systemic Leadership, trener i coach systemowy oraz Roxana Grosu: Co-Host & Systemic Facilitator w Systemic Leadership.