Zarządzanie zmianą w sytuacji kryzysowej – szkolenie

Cele szkolenia:

 • zrozumienie, że zmiana zawodowa jest rzeczą naturalną – wpisaną w ścieżkę kariery każdego pracownika;
 • uzmysłowienie uczestnikom, że w idealnych warunkach zmiany te przebiegają w sposób płynny i spokojny, dając nam czas potrzebny na przystosowanie się do nowych warunków;
 • oswojenie się z obecną trudną sytuacją i zmianą, która spadła na nas nagle;
 • przepracowanie efektywnych i skutecznych metod związanych pracą w warunkach home office;
 • znalezienie odpowiedzi na szereg innych pytań związanych z zupełnie nowym wyzwaniem, jakie postawiła przed nami sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie.

Profil uczestnika:

Szkolenie online skierowane jest do każdego pracownika, niezależnie od tego na jakim stanowisku w organizacji pracuje, który w związku z przedłużającą się sytuacją kryzysową i koniecznością odnalezienia się w zupełnie nowej rzeczywistości nie do końca sobie radzi.

Korzyści biznesowe:

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą wiedzieć:

 • jakie są techniki radzenia sobie z realizacją zadań w zupełnie nowej rzeczywistości;
 • które metody łagodzenia stresu najlepiej im się sprawdzają;
 • jakie są sposoby na walkę z lękiem przed zmianami i jak być na nie gotowy;
 • jak zorganizować swój dzień pracy w domu, aby skutecznie i efektywnie działać zdalnie.

Stosowane metody:

 • Dyskusja moderowana;
 • Case study;
 • Praca grupowa i indywidualna.

Program szkolenia:

 • Jak poradzić sobie z realizacją zadań w zupełnie nowej rzeczywistości?
 • Jak poradzić sobie ze stresem związanym z tak drastyczną zmianą trybu i warunków pracy?
 • Jak pokonać lęk przed zmianą?
 • Jak skutecznie wypełniać swoje obowiązki pracując zdalnie?
 • Jak efektywnie i optymalnie planować dzień pracy w warunkach home office?
 • Jak wypracować w sobie gotowość na zmianę?

Czas trwania szkolenia: 

Jedna sesja online trwa ok. 1,5h do 3h.