Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu zarządzania, sprzedaży, HR, podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych.
Nasi trenerzy pracują warsztatowo, wykorzystując elementy coachingu i mentoringu.
Podnosimy kompetencje pracowników, odkrywamy talenty i mocne strony.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Przywództwo i zarządzanie

 • Warsztat rozwoju osobistego lidera zespołu
 • Akademia Przywódcy – wpływ, motywowanie, autorytet
 • Ustawienia systemowe w organizacji
 • Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu – czyli jak rekrutować pracowników?
 • Przywództwo na podstawie watahy wilków
 • Zarządzanie w oparciu o wizję i misję organizacji
 • Zarządzanie w zmianie
 • Budowanie siły i autorytetu – praktyczny trening wywierania wpływu
 • Negocjacje dla menedżerów
 • Trening kontroli emocjonalnej dla menedżerów
 • Ocenianie i udzielanie informacji zwrotnej
 • Motywowanie i delegowanie zadań
 • Zarządzanie wiekiem w organizacji
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym
 • Skuteczny lider w otoczeniu kryzysowym
 • Budowanie marki osobistej
 • Budowanie zespołu silnych managerów
 • Budowanie zaufania i lojalności pracowników
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Jakie są mechanizmy naszych zachować – praca z przekonaniami
 • Inteligencja emocjonalna
 • Zacznij współpracować ze swoim umysłem – trening pozytywnego nastawienia
 • Samoświadomość jako klucz do radzenia sobie ze stresem
 • Budowanie dobrych relacji ze sobą i z innymi
 • Świadome budowanie wspierających nawyków
 • Zarządzanie stresem i budowanie odporności psychicznej
 • Budowanie siły wewnętrznej i pewności siebie
 • Krytyk wewnętrzny – jak sprawić aby nam służył?
 • Medytacja i techniki relaksacji
 • Tech – life balance
 • Otwórz się na zmiany – wyznaczanie i realizacji celów
 • Zasady szczęśliwego życia WWA – wdzięczność, wolność, akceptacja
 • Jak ruszyć z miejsca – trening świadomego zarządzania czasem
 • Uwolnij swoje ciało – warsztat ruchu spontanicznego
 • Uwolnij swój głos – warsztat emisji głosu
 • Ustawienia systemowe rodzinne i biznesowe
 • Inteligencja finansowa
 • Motywacja i efektywność osobista
 • Komunikacja interpersonalna
 • Skuteczna perswazja i argumentacja

Rozwój osobisty i duchowość

Sprzedaż i obsługa klienta

 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje i perswazja w sprzedaży
 • Obsługa klienta przez telefon
 • Coaching sprzedażowy
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Negocjacje handlowe
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Tworzenie standardów obsługi klienta
 • Skuteczny prospecting
 • Budowanie relacji z klientem
 • Nowoczesne kanały sprzedaży
 • Sprzedaż przez internet
 • Social Media jako nowy kanał sprzedaży
 • Telemarketing
 • Kontrola i audyt projektów współfinansowanych w UE
 • Fundusze unijne na lata 2014 – 2020
 • Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych
 • Jak przygotować się do kontroli i rozliczenia końcowego projektu
 • Rozliczanie projektów unijnych

Fundusze unijne

Zarządzanie procesami i projektami?

 • Zarządzanie projektami
 • Ms Project dla kierowników projektów
 • Harmonogramowanie i realizacja projektu
 • Zarządzanie ryzykiem i budżetem w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Zarządzanie projektami według metodyki PMI
 • Zarządzanie projektami według metodyki PMBOK
 • Zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami
 • Analiza procesów biznesowych
 • Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN
 • Zarządzanie projektami w metodyce PCM
 • Zarządzanie projektami w metodyce IPMA
 • Zarządzanie finansami w projekcie
 • Zarządzanie konfliktem i negocjacje projektowe
 • System ocen pracowniczych
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Tworzenie profili kompetencyjnych
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Projektowanie strategii personalnych
 • Assessment i Development Center
 • Zarządzanie talentami
 • Wartościowanie stanowisk
 • Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prowadzenie rozmów oceniających

HR