Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu zarządzania, sprzedaży, HR,
podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych.
Nasi trenerzy pracują warsztatowo, wykorzystując elementy coachingu i mentoringu.
Podnosimy kompetencje pracowników, odkrywamy talenty i mocne strony.

Odkryjemy Twój potencjał
i zadbamy o zdrowy rozwój Twojej organizacji.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE

 • First time manager
 • Zarządzanie sobą przez cele (MBO)
 • Budowanie marki osobistej
 • Budowanie zaangażowania pracowników
 • Zarządzanie zmianą
 • Negocjacje dla menedżerów
 • Feedback, czyli jak udzielać informacji zwrotnej
 • Motywowanie i delegowanie zadań
 • Jak zarządzać zespołem i rozwiązywać sytuacje kryzysowe?
 • Wystąpienia na forum w pracy managera
 • Od kolegi do szefa
 • Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu – czyli jak rekrutować pracowników?
 • Talent Dynamics

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

 • Asertywność w sprzedaży
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje i perswazja w sprzedaży
 • Obsługa klienta przez telefon
 • Coaching sprzedażowy
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Negocjacje
 • Tworzenie standardów obsługi klienta
 • Social Media jako nowy kanał sprzedaży
 • Merchandising
 • Obsługa reklamacji

ROZWÓJ OSOBISTY I DUCHOWOŚĆ

 • Asertywność na co dzień
 • Inteligencja emocjonalna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Samoświadomość ciała i umysłu, jako klucz do radzenia sobie ze stresem
 • Budowanie wspierających nawyków
 • Zarządzanie czasem
 • Mechanizmy naszych zachowań – praca z przekonaniami
 • Wyznaczanie celów i motywacja
 • Pułapki pracy – jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?
 • Ustawienia systemowe rodzinne i biznesowe

HR

 • System ocen pracowniczych
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Projektowanie strategii personalnych
 • Assessment i Development Center
 • Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Train The Trainers

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI

 • Zarządzanie projektami
 • MS Project dla kierowników projektów
 • Harmonogramowanie i realizacja projektu
 • Zarządzanie ryzykiem i budżetem w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Zarządzanie projektami według metodyki PMI
 • Zarządzanie projektami według metodyki PMBOK
 • Zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2
 • Zarządzanie projektami według metodyki PCM
 • Zarządzanie projektami według metodyki IPMA
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami
 • Analiza procesów biznesowych
 • Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN
 • Zarządzanie finansami w projekcie
 • Zarządzanie konfliktem i negocjacje projektowe

FUNDUSZE UNIJNE

 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Przygotowywanie projektów społecznych
 • Zarządzanie wiedzą w projektach społecznych
 • Rozliczanie projektów unijnych
 • Realizacja projektu zgodnie z klasyfikowalnością
 • Kontrola i audyt projektów współfinansowanych w UE

POZNAJ NASZYCH TRENERÓW

Małgorzata Sikorska

Małgorzata Olewnik

Magdalena Koźmala

Marta Poczta

Marta Żurowska

Jolanta Pastor

Sandra Zakrzewska

Renata Podlewska

Joanna Bogielczyk

Anna Sławińska

Agata Kurzajak

Andrzej Zabawa

Katarzyna Jagiełło

Joanna Jadach

Małgorzata Dębska

Katarzyna Czajkowska

Hanna Jankiewicz

Oliwa Samelak

Dominika Flaczyk

Patrycja Dziuba

Paweł Sowa

Małgorzata Pankiewicz – Buko

Monika Maniecka – Pela

Sławomir Pela

Dorota Jaślan

Anna Łaszcz

X

POZNAJ NAS

Zapraszam do kontaktu!

Joanna Majewska
Key Account Manager
 +48 535 936 888
joanna.majewska@grupaprofesja.com