Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacją

CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?

 • ogromna dawka wiedzy z zakresu wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacją, skoncentrowana na praktycznych aspektach zastosowania w komunikacji z innymi
 • wywierania wpływu społecznego w perspektywie najciekawszych eksperymentów psychologicznych
 • praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

 • czym dokładnie jest mechanizm wywierania wpływu
 • jakie są podstawowe prawidła wywierania wpływu na ludzi
 • jaka jest różnica pomiędzy perswazją a manipulacją
 • jak bronić się przed manipulantami i skutecznie wyznaczać granice w komunikacji z innymi

Szkolenie zostało podzielone na 3 moduły.

I. Narzędzia wywierania wpływu społecznego oraz prawidła ich zastosowania
(wg. teorii Roberta Cialdiniego) 

 • Reguła Autorytetu
 • Reguła Społecznego Dowody Słuszności
 • Reguła Zaangażowania i konsekwencji
 • Reguła Lubienia i sympatii
 • Reguła Wzajemności
 • Reguła Niedostępności

II. Elementy psychologii perswazji 

 • Technika “Drzwi zatrząśniętych przed nosem”
 • Technika “Stopa w drzwiach”

III.  Asertywność, jako skuteczna technika radzenia sobie z manipulacją 

 • czym jest zachowanie asertywne i jakie są korzyści wynikające z jego stosowania
 • jak skutecznie bronić swoich wartości, opinii przekonań
 • jak odróżnić zachowanie asertywne od agresywnego i gdzie jest granica
 • czym jest własne terytorium psychologiczne i jak je chronić

O prowadzącej szkolenie:
Małgorzata Pankiewicz-Buko posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju kompetencji osobistych oraz doradztwa zawodowego. W swoich szkoleniach zawsze łączy wiedzę teoretyczną z ćwiczeniami praktycznymi i zadaniami integrującymi grupę, wspomagającymi proces współpracy wśród pracowników. Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychologia pracy i organizacji

Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacją.