Train the Trainer. Jak uczyć i trenować w pracy?

Cele szkolenia:

 • Poznanie zapotrzebowania uczestników, dobór odpowiednich metod nauczania oraz sposobów ich wykorzystania w prowadzeniu zajęć.
 • Zdobycie potrzebnych umiejętności menedżerskich (miękkich jak i twardych) w zakresie szkoleń.
 • Zrozumienie jak szkolić osoby dorosłe w poszczególnych organizacjach i instytucjach.

Profil uczestnika:
Trenerzy wewnętrzni w wielu firmach, doradcy zawodowi, edukatorzy.

Korzyści dla uczestnika:

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą wiedzieć:

 • Jak zapobiegać trudnościom podczas szkoleń;
 • Jak uczą się dorośli oraz jakie wobec nich stosować metody zajęciowe;
 • Jak utrzymać energię w zespole i motywację do nauki;
 • Jak opracować konkretny program szkoleniowy w oparciu o zapotrzebowanie uczestników.

Korzyści dla biznesu:

Stosowane metody:

 • Dyskusja moderowana
 • Case study
 • Praca grupowa i indywidualna
 • Ćwiczenia energetyzujące/rozgrzewające

Program szkolenia:

 1. Określenie zapotrzebowania uczestników – rozmowy bezpośrednie, telefoniczne, obserwacja pracy, ankiety, analiza doświadczeń, analiza potrzeb oraz mocnych stron.
 2. Projektowanie szkolenia – narzędzia, schematy i struktury ćwiczeń, design thinking, przygotowanie wymagań do realizacji szkoleń (check listy i aspekty techniczne).
 3. Prowadzenie szkolenia – ćwiczenia indywidualne i grupowe, ćwiczenia rozgrzewające, dyskusja i refleksja, prowadzenie prezentacji i stosowania obrazów, praca z rzutnikiem.
 4. Interwencje trenerskie – poznanie i zrozumienie mechanizmów towarzyszących uczestnikom szkoleń (zarówno przed, w trakcie jak i po ich zakończeniu).
 5. Ocena realizacji szkolenia – zebranie informacji zwrotnych od uczestników szkolenia i przekazanie ich organizatorom.

Czas trwania szkolenia:

3 dni

Szkolenie kończy się certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.