The Challenger sale

Cele szkolenia:

Rozwój umiejętności sprzedażowych handlowców tj.: prowadzenie skutecznych rozmów handlowych, odpowiedniego badania potrzeb klienta, odpowiadania na potrzeby klienta językiem korzyści oraz wykorzystywanie metod i technik wywierania wpływu na klienta biznesowego na poziomie zaawansowanym.

Profil uczestnika:
Projekt szkoleniowy dedykowany zarządzającym sprzedażą i handlowcom.

Korzyści dla uczestnika:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak wyglądają trendy sprzedażowe i oczekiwania współczesnych klientów,
 • jak wygląda profil wyraźnego „zwycięzcy” wśród różnych typów,
 • jakie są kluczowe czynniki wpływające na lojalność klientów,
 • dlaczego największe firmy na świecie przechodzą na model Challenger Sale,
 • jak zdobyć trzy kluczowe umiejętności gwarantujące wysoką skuteczność,
 • jak przeprowadzić rozmowę handlową opartą na nauczaniu komercyjnym,
 • jak wygląda praca zatrudnionych w firmach będących światowymi liderami,
 • które narzędzia diagnozują profile decydentów zaangażowanych w projekt zakupowy,
 • jak angażować klienta i rozmawiać z różnymi typami klientów,
 • jak pokonać naturalną tendencję do zbyt szybkiego poddawania się,
 • które narzędzia są skuteczne i ułatwiają przejęcie kontroli w procesie sprzedaży.

Korzyści dla biznesu:

 • wzrost wskaźników sprzedaży (cold call, skuteczna rozmowa, finalizacja),
 • wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako grupy profesjonalistów),
 • większa motywacja zespołu sprzedażowego,
 • zmniejszenie kosztów współpracy z klientami,
 • przygotowanie sprzedawców do pracy ze szczególnie wymagającymi klientami.

Stosowane metody:

 • Studium przypadku
 • Prezentacja
 • Mini wykład
 • Role play
 • Scenki
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Tematyczny film instruktażowy

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie do szkolenia.

II. Analiza trendów sprzedażowych.

Przykłady przełomowych zmian podejścia do sprzedaży, 5 stylów sprzedaży i 5 typów handlowców.

III. Teaching.

Nauczanie komercyjne w celu pokazania nowego punktu widzenia (tworzenie mapy empatii klienta, oferowanie mu unikalnej perspektywy).

IV. Tailoring.

Dostosowanie komunikatu do rozmówcy (Jak wyłonić wartości ważne dla klienta – drive’y i zbudować na nich przekaz dopasowany do danej osoby). Identyfikacja źródeł wartości dla klienta (typologia klientów).

V. Taking control.

Przejęcie kontroli nad sprzedażą (Jak kontrolować proces sprzedaży na każdym jego etapie, najskuteczniejsze strategie przejęcia kontroli w komunikacji z klientem, Trening zamknięcia sprzedaży – role play).

VI. Zakończenie szkolenia.

Ćwiczenie podsumowujące na koniec: osobiste plany każdego.

Czas trwania szkolenia: 

2-7 dni warsztatowych.

Szkolenie kończy się certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.