Psychologia sprzedaży.

Cele szkolenia:

 • poznanie technik wywierania wpływu w sprzedaży – co zwiększy wpływ handlowca na decyzje zakupowe klienta;
 • zwiększenie ilości finalizowanych transakcji poprzez nabycie i stosowanie zasad psychologii sprzedaży;
 • zapoznanie się ze schematem dotarcia do sedna problemu klienta;
 • praktyczne przećwiczenie nowej wiedzy w scenkach sprzedażowych.

Profil uczestnika:

Sprzedawcy/pracownicy działów handlowych sprzedający bezpośrednio.

Korzyści dla uczestnika:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak rozpoznawać jawne i ukryte obiekcje klienta,
 • jak wykorzystać obiekcje klienta na swoją korzyść,
 • jak stosować technikę ustępstw w procesie negocjacji i finalizacji.

Korzyści dla biznesu:

Stosowane metody:

 • Burza mózgów
 • Analiza case study
 • Wykład interaktywny
 • Prezentacja multimedialna
 • Scenki
 • Metoda wejścia w buty klienta
 • Analiza filmów z przedstawionymi procesami sprzedażowymi

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rozmowa handlowa:

Lejek sprzedaży i etapy procesu sprzedaży.

Budowanie relacji.

Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Analiza potrzeb.

Sprzedaż językiem korzyści.

II. Psychologia Sprzedaży:

Techniki wywierania wpływu – praktyczny wpływ handlowca na decyzje zakupowe klienta w sprzedaży.

Reguła wzajemności.

Społeczny dowód słuszności.

Reguła lubienia i sympatii.

Reguła autorytetu.

Reguła niedostępności.

Reguła zaangażowania i konsekwencji.

III. Negocjacje w sprzedaży, obiekcje klienta i finalizacja sprzedaży:

Negocjacje w sprzedaży: zaplanowanie marginesu negocjacji i BATNA; ustępstwa w negocjacjach; style negocjacyjne.

Obiekcje klienta: obiekcje klienta – czym są; obiekcje rzeczywiste i ukryte; schemat reakcji na obiekcje; techniki radzenia sobie z obiekcjami.

Finalizacja transakcji: techniki finalizacji sprzedaży; zasady finalizacji sprzedaży; zasady mówienia o cenie; radzenie sobie z obiekcjami klientów dot. ceny.

Czas trwania szkolenia:

2 dni po 8h

Szkolenie kończy się certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.