Przedstawiciel handlowy

Profil kandydata:

 • Kurs jest kierowany do wszystkich osób fizycznych, zainteresowanych zdobyciem nowym umiejętności z zakresu obowiązków pracownika administracyjno-biurowego

Informacje ogólne:

 • Kładziemy nacisk przede wszystkim na umiejętności, jeśli chodzi o teorię to przekazujemy tylko to co niezbędne i realnie przydatne w jak najlepszym wykonywaniu zawodu
 • W cenie szkolenia zapewniony catering
 • Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Dla grup minimum 12-osobowych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia miejsca szkolenia.

Program szkolenia:

 • Charakterystyka zawodu sprzedawcy – przedstawiciela handlowego
 • Cechy i predyspozycje do sprzedaży: moja wiedza o produkcie – cechy – pochwały – korzyści
 • Sposoby pozyskiwania klientów – lejek sprzedaży
 • Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem przez telefon i maila
 • Sposoby prezentacji – prezentacja pozycjonująca
 • Planowanie pracy sprzedawcy – zarządzanie czasem – plan sprzedaży
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Psychologia sprzedaży – znaczenie motywacji i własnych przekonań w procesie sprzedaży

Czas trwania szkolenia: 

Szkolenie trwa 70h

Dzień szkoleniowy – 8h