Profil kandydata:

 • Kurs jest kierowany do wszystkich osób fizycznych, zainteresowanych zdobyciem nowym umiejętności z zakresu obowiązków pracownika gospodarczego.

Informacje ogólne:

 • Kładziemy nacisk przede wszystkim na umiejętności, jeśli chodzi o teorię to przekazujemy tylko to co niezbędne i realnie przydatne w jak najlepszym wykonywaniu zawodu,
 • W cenie szkolenia zapewniamy catering,
 • Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • Dla grup minimum 12-osobowych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia miejsca szkolenia.

Program szkolenia:

 • Przepisy BHP
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych,
 • Zasady budowy, działania oraz warunki obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • Nadzór nad sprzętem oraz urządzeniami technicznymi,
 • Warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • Eksploatacja urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych dokonywanie drobnych napraw,
 • Konserwacja pomieszczeń i sprzętu,
 • Problematyka utrzymania czystości,
 • Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, utrzymanie porządku,
 • Zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej,
 • Obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych, nadzór nad sprzętem oraz urządzeniami technicznymi.

Czas trwania szkolenia: 

Całe szkolenie trwa 70h

Dzień szkoleniowy – 8h