Pracownik administracyjno-biurowy

Profil kandydata:

 • Kurs jest kierowany do wszystkich osób fizycznych, zainteresowanych zdobyciem nowym umiejętności z zakresu obowiązków pracownika administracyjno-biurowego

Informacje ogólne:

 • Kładziemy nacisk przede wszystkim na umiejętności, jeśli chodzi o teorię to przekazujemy tylko to co niezbędne i realnie przydatne w jak najlepszym wykonywaniu zawodu
 • W cenie szkolenia zapewniony catering
 • Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Dla grup minimum 12-osobowych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia miejsca szkolenia.

Program szkolenia:

 • Zapoznanie się z przepisami i regulaminem organizacyjnym pracy.
 • Obsługa sekretariatu.
 • Obsługa interesantów.
 • Sporządzanie oraz przygotowywanie dokumentacji.
 • Organizacja planu dnia przełożonego.
 • Prowadzenie ewidencji, rejestrów i zestawień.
 • Prowadzenie ewidencji materiałów biurowych firmy.
 • Obsługa kadr i płac.
 • Działania marketingowe

Czas trwania szkolenia: 

Szkolenie trwa 70h

Dzień szkoleniowy – 8h