PROJEKT “PODNOSZENIE KOMPETENCJI POZA SALĄ SZKOLENIOWĄ. SESJE INDYWIDUALNE – COACHING, MENTORING, TRENING “.
LIDER ZESPOŁU ROZPROSZONEGO – JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ POZA BIUREM (SKUTECZNA PRACA ZDALNA) ORAZ ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACUJĄCYM ZDALNIE.

Cele szkolenia:

 • Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych (swoich i swojego zespołu) w kontekście skutecznej pracy nad zmianą i efektywnym planowaniem (analiza i ustalanie celów) dalszych działań zawodowych;
 • wypracowanie strategii działania na czas “po epidemii” (omówienie sytuacji i analiza biznesowa);
 • nauka przydatnych na przyszłość umiejętności przećwiczenia modeli, ustalenia celów, przede wszystkim – poszukanie niewiadomych i wiadomych szans i zagrożeń przyszłości;
 • rozwój kompetencji menedżerskich (w tym przywódczych), obsługi klienta, zarządzania sobą w czasie, komunikacji z klientem, komunikacji interpersonalnej, negocjacyjnych, zarządzania sprzedażą lub procesem sprzedaży, zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, marketingowych.

Profil uczestnika:

Szkolenie online skierowane jest do osób, które zarządzają organizacjami, do kierowników czy dyrektorów, którzy chcą wysyłać swoich pracowników na szkolenie, a w obecnej sytuacji jawi się to, jako niemożliwe.

Szczególnie rekomendujemy takie działania rozwojowe handlowcom, szefom sprzedaży, obecnym lub przyszłym liderom (w tym właścicielom firm), korzystającym w znacznym stopniu w telefonu w komunikacji z klientami oraz wszystkim czującym, że warto przynajmniej porozmawiać o swoich celach zawodowych, mocnych stronach, deficytach etc. myślach o samorozwoju.

Korzyści biznesowe:

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą wiedzieć:

 • jak przeprowadzona analiza sytuacji przedsiębiorstwa odnosi się do ich potrzeb rozwojowych i jest zgodna z planem działań szkoleniowo-rozwojowych;
 • jak wdrożyć ustalony plan wspólnej pracy (najważniejsze cele procesu, harmonogram, metodologia prac i inne sprawy organizacyjne);
 • w jaki sposób zaimplementować w codzienną pracę opracowane narzędzia i jak wdrożyć rozwiązania i zmiany (konkretyzacja pracy).

Stosowane metody:

 • analiza przypadku;
 • dyskusja moderowana;
 • planowanie strategiczne i operacyjne;
 • konsultacje;
 • mini wykład;
 • ćwiczenia i testy;
 • prezentacja;
 • opracowanie technik i narzędzi.

Program szkolenia:

 • Nowe okoliczności pracy – nowa sytuacja, jak się w niej odnaleźć?
  • Emocje i stres w nierodzinnej sytuacji – jak do tego podejść – wstęp.
  • Zachowania nieświadome i konsekwencje tychże w naszym działaniu.
  • Nasze projekcje i co z tego wynika w obecnej sytuacji.
  • Co zrobić z przekonaniami?
  • Nawyki – pożądane i niepożądane.
  • Zmiana – to, co przed nami – skuteczny proces zmiany, techniki zmiany nawyków.
 • Skuteczne techniki zarządzania czasem własnym menedżera i zespołu (organizacja czasu pracy – czy można efektywnie pracować w domu):
  • Czas pracy.
  • Elementy pomagające i wspierające.
  • Planowanie organizacji dnia pracy.
  • Ergonomia pracy w domu.
  • Techniki efektywnej pracy bez nadzoru.
 • Ustalanie celów pracy:
  • Cele pracy – po co pracujesz, jakie masz zadania, za co odpowiadasz.
  • Ustalanie priorytetów.
  • Delegowanie celów.
 • Komunikacja z zespołem w pracy zdalnej (komunikacja w grupie – kontekst specyfiki kontaktu zdalnego):
  • Techniki i narzędzia.
  • Zarządzanie emocjami w komunikacji.
 • Reguły pracy zdalnej – kontrakt z zespołem:
  • Delegowanie odpowiedzialności i zadań.
  • Narzędzia zarządzania pracą zespołu na odległość.
  • Organizacja spotkań.
  • Inne ważne reguły.
 • Informacja zwrotna w pracy zdalnej.
 • Lider zespołu w niecodziennych warunkach:
  • Motywowanie w pracy zdalnej.
  • Kontrola i wsparcie zespołu.
  • Zaufanie i przekonania w tej kwestii.
  • Empatia i otwarcie na potrzeby zespołu.
  • Przewodzenie w warunkach kryzysowych – lider na trudne czasy.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania szkolenia: 

Szkolenie obejmuje spotkania online (webinarium indywidualnie lub grupowo) – czas trwania od 2 sesji 3-godzinnych w ramach jednego dnia szkoleniowego lub do 4 sesji 3-godzinnych w ramach dwóch dni szkoleniowych. Czas 1 sesji to zwykle 1,5-2h.