KURSY OPERATORÓW URZĄDZEŃ DOZOROWYCH

z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego

Na podstawie Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym

Profil kandydata:

Kursy są dedykowane dla operatorów urządzeń podlegających dozorowi – wózki jezdniowe, suwnice, podesty ruchome, wciągniki wciągarki, żurawie stacjonarne i przewoźne, układnice i inne.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 40h.