Kurs spawalniczy

Spawanie spoinami doczołowymi blach metodą spawania gazowego 311

Realizowane w oparciu o normę EN ISO 9606-1 oraz Wytyczne Instytut Spawalnictwa w Gliwicach W19/IS-17

Cele szkolenia:

Kurs ten jest skierowany dla osób pragnących nabyć nowe umiejętności z zakresie metody spawania gazowego 311.

Profil kandydata:

Kurs adresowany jest do osób, którym stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu, mają ukończony 18 rok życia i posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe.

Program szkolenia:

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności praktyczne i teoretyczne z zakresu spawania spoinami  czołowymi blach, spawania spoinami czołowymi rur – proces spawania gazowego 311.

Czas trwania szkolenia:

  • I stopień: 127h, w tym 96 h praktyki
  • II stopień: 107 h, w tym 100 h praktyki