II KURS ENERGETYCZNY 

W zakresie eksploatacji, dozoru i pomiarów

Podstawa prowadzenia szkoleń i egzaminów: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 tekst jednolity.

Profil kandydata:

Szkolenie dedykowane dla pracowników, w zakresie których jest obsługa urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 8h