KOMUNIKCJA W CZASACH LĘKU. JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z KLIENTEM, PRACOWNIKIEM, GDY TOWARZYSZY MU WYSOKI POZIOM STRESU? JAK ZADBAĆ O WŁASNĄ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ I BUDOWAĆ WEWNĘTRZNY SPOKÓJ?

Cele szkolenia:

 • Poznanie najlepszych praktyk komunikowania się z osobami którym towarzyszy stres;
 • Budowanie wewnętrznego spokoju, praca z własnymi negatywnymi emocjami/frustracją w relacji z kimś, kto nas „drażni”;
 • Realizowanie celów i działanie etyczne według standardów firmy.

Profil uczestnika:

Szkolenie online skierowane jest do każdego pracownika, aby nie było już mu ciężko zadzwonić do klienta i po prostu przejść do rozmowy tak, jak to robił parę tygodni temu. Szkolenie jest dla tych osób, które chcą znów działać profesjonalnie, aby zbudować jeszcze lepsze relacje z otoczeniem biznesowym.

Korzyści biznesowe:

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą wiedzieć:

 • jak rozmawiać więc z osobami, które odczuwają i wyrażają lęk;
 • jak rozmawiać z kimś, kto jest nad wyraz optymistyczny i jest to z kolei drażniące dla nas;
 • jak odnieść się do tego, co się obecnie dzieje, a jest to coś silnego i trudnego, coś co zaprząta nie tylko myśli pojedynczej jednostki, ale wręcz jest w tzw. świadomości społecznej.

Stosowane metody:

 • wykorzystywanie metod pracy psychologii zorientowanej na proces;
 • wykorzystywanie narzędzi coachingowych Points of You, Punctum;
 • wykład interaktywny, praca w zespołach, w parach, wizualizacje (rysunki, mapa pamięci), coaching grupowy (np. metoda action learning, model von Thuna, schemat Tchomanna).

Program szkolenia:

 • Psychika i emocje – nasza energia do działania w procesie sprzedaży.
  • Przekonania w procesie komunikacji i ich wpływ na nasze efekty. Narzędzia pracy z przekonaniami.
  • Techniki reagowania na negatywne emocje drugiej strony związane z zewnętrzną sytuacją.
  • Dlaczego nasz zbytni optymizm może drażnić innych?
 • Wpływ – komunikacja w czasach trudnych.
  • Jak słowa oddziaływają na drugą stronę? Siła słów w komunikacji i zarządzaniu emocjami.
  • Głos – i jego znaczenie gdy opieramy się głównie na kontakcie telefonicznych. Jak pracować nad parametrami głosu zwiększającymi naszą siłę wpływu?
  • Autoanaliza procesu pozawerbalnej komunikacji.
 • Techniki sprzedaży.
  • Uważność i kierowanie uwagi na potrzeby innych i ich stan emocjonalny.
  • Dostrajanie na poziomie werbalnym i pozawerbalnym.
  • Co motywuje naszych rozmówców do podjęcia decyzji w obecnej sytuacji?
  • Wpływ – motywowanie innych do działania. Model Diltsa.
 • Odporność psychiczna, wewnętrzna siła.
  • Co robić, czego nie robić aby budować dobre relacje?
  • Jak nasza dobra energia, odporność psychiczna wpływa pozytywnie na otoczenie?
  • Jak radzić sobie z własną irytacją, frustracją w relacjach?
  • Jak działać etycznie i budować długofalową współpracę

Czas trwania szkolenia: 

Szkolenie on-line potrwa ok. 3-5h na dzień (łącznie 3 spotkania w ciągu 3 dni).