Etapy rozwoju pracowników.

Zdarza się, że jako osoby zarządzające, bądź też pracownicy mamy trudności ze zrozumieniem motywacji oraz zachowań członków swojego zespołu. Z jednej strony rozpoczynają oni swoją karierę z dużym zapałem do działania, a z drugiej wraz z upływem czasu wycofują się w obliczu pojawiających się trudności. Prezentowana przez nas metoda szkoleniowa przeznaczona jest dla osób chcących wesprzeć swoich pracowników w rozwoju, dopasować do nich własne zachowania oraz lepiej zrozumieć etapy przez jakie przechodzimy ucząc się nowych umiejętności.

CZEGO DOWIESZ SIĘ PODCZAS SZKOLENIA

1. W jaki sposób rozpoznawać etapy rozwoju pracownika wraz z towarzyszącymi im emocjami i motywacjami oraz dopasować do nich własne zachowania, tak by w maksymalnym stopniu rozwijać potencjał swojego zespołu.

W trakcie nauki nowych umiejętności każdy z nas przechodzi przez określone etapy rozwoju różniące się od siebie poziomem motywacji, kompetencji oraz przeżywanym stanem emocjonalnym.  Zrozumienie ich pozwoli na lepsze dopasowanie działań ze strony przełożonego, jak też osób z zespołu, co w rezultacie korzystnie wpłynie na osiągane wyniki.

2. Jaki styl zarządzania bywa najbardziej odpowiedni na poszczególnych etapach rozwoju pracownika.

Znajomość stylów zarządzania i odpowiednie ich dopasowanie do etapu rozwoju pracowników pozwoli na skuteczniejszą realizację zadań oraz korzystnie wpłynie na pracę całego zespołu

CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE

  • Praktyczny sposób przekazywania wiedzy z zastosowaniem metod uczenia się w formie zabawy – gra szkoleniowa
  • Rzetelna wiedza teoretyczna opierająca się na koncepcji Kena Blancharda

AGENDA

  • Praktyczne ćwiczenie z zastosowaniem gry szkoleniowej
  • Szczegółowe zapoznanie się z etapami rozwoju pracownika wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi zastosowania koncepcji w praktyce

 O prowadzących szkolenie:

Anna Łaszcz Trener, psycholog, kognitywista, doradca zawodowy i pedagog. Ukończyła psychologię pracy i organizacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz szkołę trenerów biznesu. Interesuje się neuropsychologicznymi podstawami funkcjonowania, stymulowaniem rozwoju, doskonaleniem kompetencji miękkich oraz arteterapią.

Monika Maniecka-Pela Prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, rozwoju osobistego i samoświadomości. W swojej praktyce trenerskiej stosuje wiedzę zdobytą podczas licznych podróży po Azji, wprowadzając elementy energetyki, jogi oraz medytacji. Jest absolwentką psychologii (specjalność psychologia kliniczna) i kognitywistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe Coaching Menedżerski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Informacje praktyczne:
Termin: 
14 października 2019
Godziny:
 13:00 – 16:00
Miejsce: 
sala szkoleniowa, ul. Sieradzka 4 c